Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"

Przedszkole nr 119, Warszawa, ul. Turmoncka 18

Godło Polski
BIP

Procedury awaryjne

Procedura awaryjna w razie zagrożenia podłożeniem
ładunku wybuchowego

 

Jeżeli groźba została przekazana telefonicznie

 1. Osoba odbierająca telefon powinna starać się zatrzymać dzwoniącego przy telefonie tak długo, jak to możliwe i zawiadomić kogoś wstępnie umówionym sygnałem, aby można było zgłosić prośbę o wyśledzenie dzwoniącego.
 2. Druga osoba dzwoni w tym samym czasie pod numer „997”. Informuje operatora „”Imię i nazwisko”, dzwonię z Przedszkola Nr 119 ul. Turmoncka 18 w Warszawie. Właśnie mamy telefon na drugiej linii z groźbą podłożenia ładunku wybuchowego. Numer tej linii to 022 811-35-89. Proszę wyśledzić dzwoniącego.”  Podaj wszystkie dodatkowe informacje, jakich potrzebować będzie operator. Należy to zrobić szybko.
 3. Postaraj się ustalić, czy dzwoniącym jest osoba dorosła
 4. Poinformuj o zdarzeniu Sztab Kryzysowy
 5. Dyrektor powinien ocenić, czy należy ogłosić ewakuację zagrożonego budynku.
 6. Po podjęciu decyzji o ewakuacji:

·        Jeśli to możliwe, nie wszczynaj formalnego alarmu

·        Użyj telefonów osobistych lub wewnętrznego w celu ewakuacji  z zagrożonych pomieszczeń

·        Jeśli zachodzi konieczność ewakuacji całego przedszkola, uruchom alarm przeciwpożarowy

 1. Dyrektor może też zdecydować o powiadomieniu straży pożarnej i policji, jeśli w jego opinii jest to uzasadnione.
 2. Powiadom Wydział Edukacji i Kultury Dzielnicy Targówek, Kuratorium Oświaty.
 3. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor, który:

·        zarządza, aby użytkownicy pomieszczeń dokonali sprawdzenia, czy
w pomieszczeniach znajdują się podejrzane rzeczy, paczki, przedmioty których wcześniej tam nie było;

·        czy widoczne są ślady przemieszczenia elementów wyposażenia pomieszczeń;

·        czy widoczne są zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów;

·        czy emitowane są sygnały dźwiękowe (mechanizmów zegarowych) lub świecące elementy elektroniczne

·        zarządza, aby pracownicy obsługi sprawdzili pomieszczenia ogólnodostępne: korytarze, hole, piwnice, toalety oraz otoczenie zewnętrzne

8. Nie wolno dotykać przedmiotów, urządzeń, rzeczy, które budzą podejrzenie, że mogą być ładunkami wybuchowymi. O ich umiejscowieniu powiadamia się policję, która podejmuje akcję.

 Należy zachować spokój, nie dopuścić do przejawów paniki.

 W realizacji każdego z wyżej wymienionych punktów sporządza się notatkę, którą należy bezzwłocznie przekazać się do Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Powróć do zajęć przedszkolnych po przeszukaniu budynku i uzyskaniu zapewnienia ze strony służb, że jest bezpieczny.

 1. Nie nadawaj zdarzeniu rozgłosu większego niż jest to konieczne.

Jeśli otrzymałeś powiadomienie o groźbie podłożenia ładunku wybuchowego za pośrednictwem policji lub innej instytucji, postępuj zgodnie z punktami od 4 do 8.

 

      Groźbę pisemną przekaż policji i postępuj zgodnie z punktami procedury od 4 do 8.

      Osoba odbierająca telefon/groźbę, powinna jak najszybciej wypełnić raport o otrzymaniu groźby podłożenia ładunku wybuchowego (załącznik nr 1 do procedury).

  

Zasady ewakuacji osób z obiektu zagrożonego

  1. Decyzję o ewakuacji zagrożonego obiektu podejmuje dyrektor na wniosek uprawnionego policjanta kierującego akcją.

 2. Przed ewakuacją należy w miarę możliwości otworzyć okna i drzwi pomieszczeń zagrożonych i sąsiednich, a urządzenia i odbiorniki wyłączyć z sieci zasilania.

3. Ewakuowane osoby przed opuszczeniem budynku powinny zabrać ze sobą rzeczy osobiste: torby, plecaki, ubrania itp., co pozwoli prowadzącym poszukiwanie uniknąć straty czasu na identyfikowanie pozostawionych przedmiotów tego rodzaju.

4. Klucze pozostawiane są w drzwiach.

5. Dyrekcja informuje ewakuowanych o miejscu zbiórki po zakończeniu akcji.

6. Ewakuację prowadzi się w sposób zorganizowany, według opracowanych dróg ewakuacji.

7. Należy sprawdzić, czy wszyscy ewakuowani opuścili pomieszczenia.

8. W czasie ewakuacji nauczyciele pracujący w poszczególnych salach dziecięcych zapewniają właściwą organizację ruchu osób opuszczających budynek przedszkola.

9. Miejscem zbiórki osób ewakuowanych jest górka w ogrodzie przedszkolnym, lub boisko szkolne SP-285  ( w zależności od stopnia zagrożenia).

  

Raport z odebrania groźby o podłożeniu ładunku wybuchowego

  

Przedszkole: ……………………………………………………………………..

Data …………………………… Godzina odebrania telefonu …………………

Telefon odebrany przez: …………………………………………………………

Na numer telefonu: ………………………………………………………………

 

Kiedy nastąpi wybuch? ………………………………………………………….

Gdzie jest bomba? ………………………………………………………………

Co powoduje wybuch? ………………………………………………………….

Jaka to bomba? ………………………………………………………………….

Dlaczego to robisz? ………………………………………………………………

Kim jesteś? ………………………………………………………………………

Jak można się z tobą skontaktować? …………………………………………

Zapisz dokładny tekst groźby …………………………………………………...

………………………………………………………………………………………

 

 

Głos w telefonie:       Mężczyzna (   )     Kobieta (    )     Dziecko (   )   Wiek …..

 

Odurzony/pijany                            Akcent  (    )                Wada wymowy  (    )

Inne (   )

 

Odgłosy w tle:                Muzyka  (   )              Rozmowa  (   )        Dzieci   (    )

Maszyny   (   )               Samolot  (   )          Klawiatura   (   )          ulica   (    )

Inne  (   )

 

Uwagi: 

……………………………………………………………………………………….

 

Sporządzone przez: ……………………………………………………………….

Data: ……………………………………….

 

 Procedura awaryjna w przypadku eksplozji lub zagrożenia eksplozją

 

 Eksplozja

1.      Wydaj polecenie KRYJ SIĘ po zaobserwowaniu pierwszych oznak eksplozji. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 1. Jeśli eksplozja wystąpiła na terenie budynku, natychmiast po przejściu fali uderzeniowej uruchom akcję OPUŚCIĆ BUDYNEK. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 2. Powiadom właściwą komendę Straży Pożarnej. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 3. Powiadom właściwą komendę policji. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 4. Jeśli zostałeś przeszkolony zacznij gaszenie ognia do czasu przyjazdu straży pożarnej. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W jaki sposób?: W zależności od źródła ognia, który powstał w wyniku eksplozji.

 1. Podaj nazwiska brakujących dzieci dyrektorowi przedszkola. Nazwiska dzieci lub pracowników, których miejsca pobytu nie da się ustalić, zgłoś Straży Pożarnej i policji. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 2. Powiadom właściwy zakład komunalny o uszkodzeniach lub podejrzeniu uszkodzeń instalacji. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 3. Nie zezwalaj na powrót dzieci i pracowników do budynku przedszkola przed uzyskaniem takiego pozwolenia od Straży Pożarnej. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 4. Uruchom wszelkie dodatkowe działania niezbędne do usunięcia szkód lub ogłoś powrót do normalnych zajęć. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Zagrożenie eksplozją

  

 1. Uruchom akcję OPUŚCIĆ BUDYNEK. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 2. Przeprowadź wymaganie działania od 3 do 9 z listy powyżej. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Procedura awaryjna w przypadku skażenia chemicznego

 

 1. Jeśli dojdzie do skażenia chemicznego powiadom służby ratownicze próbując określić rodzaj środka. Służby ratownicze mogą zarządzić ewakuację przedszkola. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 2. Jeśli to konieczne, uruchom akcję OPUŚCIĆ BUDYNEK. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 3. Każdy związek chemiczny, który może zagrozić dzieciom wewnątrz budynku z całą pewnością zagrozi im również na zewnątrz. Jeśli czas jest krytycznym czynnikiem, konieczna może się okazać ewakuacja. W takiej sytuacji kierunek ewakuacji powinien przecinać kierunek wiatru. Nigdy w takiej sytuacji nie przeprowadzaj ewakuacji z wiatrem ani pod wiatr.
 4. Powiadom odpowiednią komendę straży pożarnej. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 5. Powiadom właściwą komendę policji. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 6. Powiadom kuratorium. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 7. Nauczyciele podają nazwiska brakujących dzieci dyrektorowi przedszkola. Nazwiska dzieci lub pracowników, których miejsca pobytu nie da się ustalić, zgłoś straży pożarnej i policji. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 8. Nie pozwalaj dzieciom ani pracownikom powrócić do budynku ani na teren przedszkola, dopóki straż pożarna lub policja nie ogłosi,   że zagrożenie minęło.
 9. Po powrocie do przedszkola dokładnie wywietrz wszystkie pomieszczenia, otwierając wszystkie okna i drzwi. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.


                 Procedura awaryjna na wypadek pożaru

 

Pożar w budynku przedszkola

 Natychmiast uruchom akcję Opuść budynek

1.      Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 1. Powiadom właściwą komendę Straży Pożarnej.

Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 1. Powiadom właściwą komendę policji.

Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 1. Zorganizuj gaszenie ognia od czasu przyjazdu Straży Pożarnej. (To zadanie powinno być wykonywane wyłącznie przez przeszkolone osoby. Nigdy nie ryzykuj zdrowia i życia pracowników. Zaleca się ewakuację).

Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 1. Upewnij się, że wszystkie drogi dojazdowe są wolne dla pojazdów straży pożarnej. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 2. Nauczyciele zgłaszają nazwiska brakujących dzieci dyrektorowi przedszkola. Nazwiska dzieci lub pracowników, których miejsca pobytu nie da się ustalić, zgłoś Straży Pożarnej i Policji. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 3. Powiadom właściwy zakład komunalny o uszkodzeniach lub podejrzeniu uszkodzeń instalacji. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 4. Powiadom Kuratorium Oświaty. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 5. Nie pozwól dzieciom ani pracownikom powrócić do budynku, dopóki Straż Pożarna lub policja nie ogłosi, że zagrożenie minęło.

 

 Ogień w pobliżu przedszkola

1.      Oceń konieczność uruchomienia jakiejkolwiek akcji. Jeśli nie ma takiej potrzeby, nie przerywaj zajęć w salach. Powiadom odpowiednią komendę Straży Pożarnej. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 1. Jeśli ogień zagraża przedszkolu, przeprowadź działania od 1 do 9 
  z powyższej procedury. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Procedura awaryjna w przypadku agresywnego intruza lub złodzieja na terenie placówki

  1.      Jeśli zauważysz podejrzaną osobę (agresywną) na terenie przedszkola powiadom Przedszkolny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

2.      Zadzwoń na numer 997 lub 112, powiadom policję o zaistniałej sytuacji    
 i poproś o wsparcie. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

3.      Nauczyciele i członkowie sztabu ds. bezpieczeństwa zamykają drzwi do sal dziecięcych.

4.      Powiadom Wydział Oświaty o zaistniałej sytuacji. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

5.      Jeżeli szef sztabu nie zleci inaczej, wszyscy pracownicy utrzymują dzieci
w zamkniętych salach zabaw do odwołania.

6.      Nauczyciel nadzoruje sytuację w sali.

7.      Należy podjąć wszelkie działania, mające na celu uchronienie dzieci  
i pracowników przed agresywnym intruzem.

8.      Wysyłaj prawidłowe sygnały niewerbalne:

Nie zbliżaj się nadmiernie. Zdenerwowana lub wystraszona osoba może poczuć się zagrożona przez kogoś, kto stoi zbyt blisko. Utrzymuj dystans od 0,5m do 1m.

9.      Unikaj: wpatrywania się w intruza, niebezpiecznych sygnałów takich, jak zaciśnięte pięści i podniesiony głos, unikaj oznak zdenerwowania.

10. Pozostań przy nim do przyjazdu Policji lub Straży Miejskiej.

 

Procedura awaryjna w przypadku niebezpiecznej sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola

 

1.      Zadzwoń na numer 997 lub 112, powiadom policję o zaistniałej sytuacji i poproś o wsparcie. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 1. Po otrzymaniu ostrzeżenia, członkowie sztabu ds. bezpieczeństwa zamykają i zabezpieczają wszystkie drzwi zewnętrzne oraz okna.
 2. Nauczyciele i członkowie sztabu ds. bezpieczeństwa zamykają drzwi do sal dziecięcych.
 3. Nauczyciel nadzoruje sytuację w grupie.
 4. W salach, które są wyposażone w rolety bądź w zasłony, należy je zaciągnąć.
 5. Należy podjąć wszelkie działania, mające na celu uchronienie dzieci  
  i pracowników przed zranieniem odłamkami szkła, gdyby doszło do wybicia okien.
 6. W obliczu zagrożenia wszystkie dzieci znajdujące się na zewnątrz budynku powinny powrócić do sal.
 7. Prowadź dokładny zapis zdarzeń, rozmów i podjętych działań wraz z czasem ich wystąpienia. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 8. Zapewnij pomoc przed medyczną, przygotuj apteczki pierwszej pomocy. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 9. Szef sztabu kryzysowego współpracuje ze służbami porządkowymi w celu wyeliminowania zagrożenia.
 10. Po zniwelowaniu niebezpiecznej sytuacji powróć do normalnych zajęć. Osoba odpowiedzialna dyrektor lub członek Przedszkolnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 Procedura postępowania w przypadku wypadku/ śmierci zaistniałych na terenie przedszkola zarówno dziecka,  jak i pracownika

  1. Pracownik przedszkola, który otrzymał wiadomość o wypadku lub był świadkiem wypadku na terenie przedszkola niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, udzielając mu pierwszej pomocy przed medycznej (według trybu określonego w odpowiedniej procedurze).

2. Dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola niezwłocznie zawiadamia o zaistniałym wypadku pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Społecznego Inspektora Pracy oraz organ prowadzący przedszkole i Radę Rodziców.

3. Jeśli zaistniał wypadek ze skutkiem śmiertelnym, a także, gdy był to wypadek ciężki lub zbiorowy, dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola zawiadamia niezwłocznie prokuratora, Kuratora Oświaty oraz naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Dzielnicy Targówek.

4. Jeśli do wypadku doszło w wyniku zatrucia dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola zawiadamia niezwłocznie Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

5. Dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik niezwłocznie powiadamiają rodziców dziecka, (jeśli to wypadek śmiertelny nie informują o tym bezpośrednio przez telefon.

6. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor przedszkola lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola zabezpiecza miejsce wypadku
w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.

7. W skład zespołu powypadkowego wchodzi: pracownik służby bezpieczeństwa
i higieny pracy, Społeczny Inspektor Pracy. Jeżeli z ważnych przyczyn
w pracach zespołu nie mogą uczestniczyć w/w osoby, w skład zespołu wchodzi dyrektor przedszkola oraz inny upoważniony pracownik przedszkola legitymujący się przeszkoleniem w zakresie BHP.

8. W pracach zespołu powypadkowego może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, Kuratora Oświaty lub Rady Rodziców.

9. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy.

10. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentująca go osobę
o przysługujących mu prawach w toku postępowania powypadkowego.

11. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się: poszkodowanego pełnoletniego, rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego niepełnoletniego.

12. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub na zaznajomienie się z materiałami postępowania powypadkowego nie pozwala mu jego stan zdrowia, zaznajamia się z nimi jego rodzinę.

13. Protokół powypadkowy (podpisany przez członków zespołu i dyrektora przedszkola) doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia się  z materiałami postępowania powypadkowego w terminie 14 dni od zakończenia postępowania.

14. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w dokumentacji przedszkola.

15. Organowi prowadzącemu Przedszkole i Kuratorowi Oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.

16. W ciągu 7 dni od daty doręczenia protokołu powypadkowego osoby powiadomione mogą złożyć ustne lub pisemne zastrzeżenia do ustaleń protokołu na ręce przewodniczącego zespołu powypadkowego.

17. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący przedszkole.

18. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może: zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych, powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.

19. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wypadków dzieci oraz pracowników placówki. 

20. Dyrektor przedszkola omawia z pracownikami placówki okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania im.