Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"

Przedszkole nr 119, Warszawa, ul. Turmoncka 18

Godło Polski
BIP

Religia 6- latki

TEMAT: Pan Jezus jest wśród nas i idzie z nami przez całe życie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1 zadanie] PIOSENKA RELIGIJNA.

 

* do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wpisać tytuł: Ja jestem Drogą lub wkleić link: https://youtu.be/PpeCov7HvJw (czas trwania: 2 minuty, 32 sekundy)

 

 

Ja jestem Drogą

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 zwrotka: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem",
powiedział ludziom, gdy wśród nich żył.
Choć potem skonał w męce na krzyżu,
dla nas jest żywy, jakby tu był.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ref: Jezu, Ty jesteś tu naprawdę,
blisko o jeden tylko krok.
Tyś na ołtarzu w Hostii ukryty,
widzi Cię jednak, mej wiary wzrok. /x2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 zwrotka: Dzięki Ci Jezu za prawdę wiary,
ona mnie uczy, jak trzeba żyć.
Dzięki za łaskę, która umacnia,
bez Ciebie Boże nie znaczę nic.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ref: Jezu, Ty jesteś tu naprawdę,
blisko o jeden tylko krok.
Tyś na ołtarzu w Hostii ukryty,
widzi Cię jednak, mej wiary wzrok. /x3

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2 zadanie] WSTĘP (do odczytania dziecku przez Rodzica lub starsze rodzeństwo).

 

Dzień, kiedy Zmartwychwstały Pan Jezus obecny z nami w Białej Hostii odwiedza miejscowości, w których mieszkamy nazywa-my Uroczystością BOŻEGO CIAŁA lub inaczej Uroczystością NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA i KRWI PAŃSKIEJ. Dzień ten wypada zawsze 60 dni po Wielkanocy. Pan Jezus obecny w Białej Hostii, czyli w okrągłym opłatku niesiony jest przez księdza w pięknie i ozdob-nie wykonanym słońcu zwanym MONSTRANCJĄ (obrazek monstrancji widoczny jest poniżej !). Wszyscy zgromadzeni w koś-ciele ludzie po Uroczystej Mszy św. wychodzą tego dnia na ulice z Panem Jezusem widocznym w monstrancji i zatrzymują się przy czterech ładnie przygotowanych ołtarzach. Przed monstrancją idą zwykle dwa rzędy dziewczynek, które sypią na ulicę płatki kwiatów, z których układa się piękny dywan dla samego Pana Jezusa. W trakcie tego przejścia zwanego PROCESJĄ są także obecni ministranci, czyli chłopcy pomagający księdzu w kościele, którzy radośnie dzwonią dzwonkami w chwilach, gdy wszyscy pozostali ludzie śpiewają różne pieśni religijne, aby uczcić obecnego Pana Jezusa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[3 zadanie] OPOWIADANIE pt. „Kasia sypie kwiaty” (do ew. odczytania dziecku przez Rodzica lub starsze rodzeństwo).

 

Wczoraj ja i Ewelinka zbierałyśmy kwiaty na łące. Bardzo trudno jest uzbierać cały koszyk kwiatów, bo niektóre z nich są bardzo małe. Gdy wróciłyśmy do domu, mój brat Piotrek i jego kolega Marek bawili się razem na podwórku. W tym momencie z zacie-kawieniem zadał pytanie w naszą stronę Piotrek:

- Gdzie byłyście?

Pokazałyśmy obu chłopcom nazbierane przez nas kwiatki w koszyczkach, po czym Ewelinka dodała:

- To na jutrzejszą procesję Bożego Ciała.

- Ach, rzeczywiście jutro jest Boże Ciało – przypomniał sobie Piotrek. – Muszę w takim razie sprawdzić, czy mamusia przygoto-wała mi białą komżę (jest to krótka sukienka ministrancka), w której będę szedł podczas tej procesji z innymi moimi kolegami.

Marek, który stał obok był lekko zdziwiony i przysłuchiwał się tej rozmowie. W końcu i on zadał pytanie:

- A co to takiego jest ta procesja Bożego Ciała?

Pytanie to usłyszała przechodząca akurat w tej chwili Babcia Marysia, która przyniosła z ogrodu zerwane przez siebie kwiatki

z myślą o naszych koszyczkach. Podeszła do nas i tak powiedziała:

- Kochane dzieci, procesja Bożego Ciała, to inaczej uroczysta i niezwykła wędrówka z kościoła na ulice naszej miejscowości,

w której wszyscy obecni ludzie ze śpiewem na ustach idą odświętnie ubrani, a Pan Jezus obecny jest w Białym dużym Opłatku, którego niesie ksiądz w prześlicznym złotym słońcu zwanym monstrancją. Ładnie ubrane dziewczynki sypią przed Nim różnoko-lorowe płatki kwiatów, ministranci zaś dzwonią dzwonkami.

Na to odezwał się Marek:

- Ojej, to wszystko musi być chyba bardzo wspaniałe i zachwycające. W takim razie ja również pójdę przygotować się do tego jutrzejszego niezwykłego dnia. Po tych słowach Marek pożegnał się z nami i pobiegł szybko do swojego domu.

Następnego dnia, w czwartek od samego rana cała moja Rodzina szykowała się do przeżycia Uroczystości Bożego Ciała.

Ubrałam się w moją nową, dopiero co kupioną przez mamusię sukienkę, Piotruś zaś włożył na swoje ubranie białą komżę mini-strancką, w której pójdzie podczas procesji i zapewne będzie radośnie dzwonił dzwonkami. Po południu udaliśmy się wszyscy do kościoła na Mszę świętą, podczas której ksiądz mówił  o miłości i dobroci do nas Pana Jezusa oraz o tym, że jest On z nami obecny w Komunii św., czyli w tych białych okrągłych opłatkach, aby dawać nam siłę do stawania się coraz lepszym dla innych. Bardzo ucieszyła mnie długo oczekiwana chwila, w której wszyscy wyszliśmy na zewnątrz na wędrówkę z Panem Jezusem. Szłam bardzo blisko monstrancji niesionej przez księdza i razem z Ewelinką oraz kilkoma innymi dziewczynkami sypałam przed Panem Jezusem płatki z uzbieranych dzień wcześniej kwiatów. Po drodze cała procesja z ludźmi zatrzymywała się na kilka chwil przy pięknie wykonanych czterech ołtarzach. Tam ksiądz stawiał na stoliku monstrancję z Panem Jezusem, po czym czytał odpowiedni fragment z Biblii, śpiewał z nami i modlił się.

Ten dzień ja i cała moja Rodzina zapamiętamy na zawsze – to był wspaniały oraz rzeczywiście radosny i niezwykły dzień przeży-ty w bliskości kochającego nas Pana Jezusa. Tak naprawdę nie mogę doczekać się kolejnego takiego dnia, który będzie dopiero za rok. Bardzo chciałabym znowu wziąć udział w Uroczystości oraz w procesji Bożego Ciała.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[4 zadanie] DWIE PROPOZYCJE FILMOWE (dla utrwalenia wiadomości o Bożym Ciele).

 

(1 FILM) tytuł → Boże Ciało - katecheza biblijna dla dzieci

* do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wkleić link → https://youtu.be/yVEmSxvELww (czas trwania: 5 minut, 47 sekund),

 

(2 FILM) tytuł → Boże Ciało dlaczego wielkie przygotowania Jaś

* do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wkleić link → https://youtu.be/sBAvzHfxB_w (czas trw.: 2 minuty, 51 sekund).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[5 zadanie] WIERSZYK RELIGIJNY (do przeczytania dziecku i ewentualnego powtórzenia).

 

 

 

 

IDZIE NASZ PAN JEZUS ULICAMI,

 

MY WITAMY GO PIĘKNYM ŚPIEWEM I KWIATAMI.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[6 zadanie] PIOSENKA RELIGIJNA.

 

* 1-sza piosenka:

do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wpisać tytuł: Idzie mój Pan lub wkleić link: https://youtu.be/X6fOq96ZgB0 (czas trwania: 1 minuta, 26 sekund),

 

* 2-ga piosenka:

do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wpisać tytuł: Jeden chleb lub wkleić link: https://youtu.be/NW1hEGvehcY (czas trwania: 3 minuty, 21 sekund).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[7 zadanie] OBRAZKI RELIGIJNE (dla chętnych – do ewentualnego pokolorowania).

 

PROCESJA BOŻEGO CIAŁA

Kielich na wino - Artykuły liturgiczne - KIELICHY - dlakatolika.pl

                  MONSTRANCJA                        KIELICH z winem (symbol Krwi P. Jezusa)

                                                                           oraz z BIAŁĄ HOSTIĄ (symbol Ciała P. Jezusa)


 

11-ty PAKIET zdalnej pracy z religii ► 6-latki

 

TEMAT: Pan Jezus posyła z Nieba DUCHA ŚWIĘTEGO.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1 zadanie] PIOSENKA RELIGIJNA (do odsłuchania i odśpiewania nawet kilka razy).

 

* Zapraszam do wysłuchania i zaśpiewania radosnej piosenki religijnej pt. „Dzieckiem Bożym jestem ja”:

do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wkleić link → https://youtu.be/-xonOBOg_-g (czas trwania: 1 minuta, 20 sekund),

 

* Inna wersja tej samej piosenki:

do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wkleić link → https://youtu.be/M2KnJNdj0h0 (czas trwania: 2 minuty, 48 sekund).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2 zadanie] WSTĘP (do odczytania dziecku przez Rodzica i ewentualnego wyjaśniania wg własnego uznania).

 

W minioną niedzielę wspominaliśmy w kościele wydarzenie Zesłania DUCHA ŚWIĘTEGO na Matkę Bożą i 12 Apostołów, którzy byli przyjaciółmi Pana Jezusa. Pan Jezus chciał dać im swoją pomoc, aby teraz oni poszli do ludzi i zachęcali ich do przyjęcia wiary w Pana Boga a także, aby dobrze żyli na ziemi i mogli później dostać się do Nieba.

O istnieniu Pana Boga wiemy między innymi od Pana Jezusa, który o Nim wiele razy mówił (jest to zapisane w najważniejszej książce na ziemi zwanej BIBLIĄ). Pan Jezus sam powiedział o sobie, że jest Synem Boga Ojca i że przyszedł z Nieba na ziemię na Jego polecenie, aby pokazać, jak bardzo nas wszystkich kocha i że chce naszego dobra.

Oprócz BOGA OJCA i SYNA BOŻEGO, czyli Pana Jezusa jest jeszcze trzecia Osoba Boża -  jest nim DUCH ŚWIĘTY, którego obiecał zesłać Pan Jezus po swoim odejściu do Nieba.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[3 zadanie] PROPOZYCJE FILMOWE do wyboru (dla dalszego wyjaśnienia prawdy o DUCHU ŚWIĘTYM).

 

(1 FILM) tytuł → Zesłanie Ducha Świętego. Komentarz Gienka Washable

* do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wkleić link → https://youtu.be/xqh5RBysD_I (czas trwania: 4 minuty, 23 sekundy),

 

(2 FILM) tytuł → Gienek Washable: Zesłanie Ducha Świętego

* do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wkleić link → https://youtu.be/6UAHAhFNQTo (czas trw.: 2 minuty, 6 sekund),

 

(3 FILM) tytuł → Brat Franciszek. Zesłanie Ducha Świętego

* do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wkleić link → https://youtu.be/6o_ebOxr71c (czas trw.: 6 minut, 20 sekund),

 

(4 FILM) tytuł → Brat Franciszek. Kim jest Duch Święty?

* do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wkleić link → https://youtu.be/_GgjWP32Bvo (czas trw.: 5 minut, 22 sekundy),

 

(5 FILM) tytuł → Zesłanie Ducha Świętego – biblijna historia dla dzieci

* do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wkleić link → https://youtu.be/VQoqY43GC1s (czas trw.: 3 minuty, 43 sekundy),

 

(6 FILM) tytuł → Pomoc z Nieba otrzymamy!

* do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wkleić link → https://youtu.be/qCXVqgrIXUY (czas trw.: 3 minuty, 6 sekund).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[4 zadanie] PIOSENKI RELIGIJNE dotyczące DUCHA ŚWIĘTEGO (niech będą one także modlitwą o pomoc Ducha Świę-tego w codziennym życiu, byśmy robili wszystko zgodnie z wolą Bożą).

 

(1 PIOSENKA) tytuł → Z Nieba szum - piosenka (kanon) dla dzieci

* do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wkleić link → https://youtu.be/14Kpg8JT1to (czas trwania: 1 minuta, 17 sekund),

 

 

Z Nieba szum, wielki szum (można śpiewać na dwa i więcej głosów)

 

Z Nieba szum, wielki szum spadł na Apostołów tłum.

Z Nieba Duch, Święty Duch, sprawił, że z nich każdy zuch.

 

 

 

(2 PIOSENKA) tytuł → Duchu Święty przyjdź

* do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wkleić link → https://youtu.be/KDPsgIxr8qI (czas trw.: 1 minuta, 35 sekund),

 

(3 PIOSENKA) tytuł → Przyjdź Duchu Święty ja pragnę

* do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wkleić link → https://youtu.be/87vYGwc6t3c (czas trw.: 1 minuta, 9 sekund),

 

(4 PIOSENKA) tytuł → Roraty 2018 „Duchu Święty pocieszaj mnie”

* do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wkleić link → https://youtu.be/XeDVHhldT0I (czas trw.: 2 minuty, 26 sekund).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[5 zadanie] RYMOWANKA (do przeczytania przez Rodzica  i ewentualnego powtórzenia przez dziecko).

 

 

PAN JEZUS DAŁ DUCHA ŚWIĘTEGO POCIESZYCIELA,

 

KTÓRY NASZE SERCA NAPEŁNIA I ROZWESELA.

 

 

Kolorowanka Zejście Ducha Świętego w Zielone Świątki | Kolorowanki ...

10-ty PAKIET zdalnej pracy z religii ► 6-latki

 

TEMAT: Pan Jezus mieszka w Niebie i pomaga nam w naszym życiu na ziemi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1 zadanie] WSTĘP (prośba o przeczytanie przez Rodzica lub starsze rodzeństwo)

 

 

Pan Jezus 40-tego dnia po swoim Zmartwychwstaniu zabrał Apostołów-uczniów na wysoką górę, przekazał im ostatnie wska-zówki na życie i pożegnał się. Powiedział im, że nadeszła właściwa pora, aby wrócić do Domu Ojca w Niebie. W Domu tym Pan Jezus obiecał przygotować mieszkanie dla każdego człowieka. Obiecał też, że przyjdzie kiedyś, aby zabrać każdego z nas do siebie, jeśli postaramy się żyć według Jego nauki zapisanej w Piśmie świętym.  Pan Jezus w Niebie króluje razem z Bogiem Oj-cem i Duchem Świętym. Pomimo tego, że Pan Jezus jest teraz w Niebie obiecał także być zawsze z nami i pomagać nam w co-dziennym życiu, byśmy byli coraz lepsi i grzeczniejsi. Ten, kto kocha Pana Boga i ludzi, czyniąc wiele dobra pójdzie kiedyś do Nieba, by już na zawsze tam przebywać i cieszyć się tym najwspanialszym i najpiękniejszym miejscem. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2 zadanie] PROJEKCJE z YOU TOUBE

Poza powyższym wstępem polecam Rodzicom i dziecku obejrzenie dwóch propozycji filmowych dotyczących Wniebowstąpie-nia Pana Jezusa.
 

* (1-sza projekcja):

do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wkleić link ► https://youtu.be/VhSCXC_wPNs (czas trwania: 1 minuta, 57 sekund).


* (2-ga projekcja):

do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wkleić link ► https://youtu.be/cBczSoOa1MQ (czas trwania: 3 minuty, 8 sekund).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[3 zadanie] PIOSENKI RELIGIJNE

Oprócz projekcji filmowych polecam również poniższe piosenki religijne dotyczące prawdy o Królestwie Bożym Niebie.

 

* (1-sza piosenka pt. „Chodź zrobimy wielki skok”):

do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wkleić link ► https://youtu.be/Am9KU3vGmq8 (czas trwania: 3 minuty, 21 sekund),


* (2-ga piosenka pt. „W Niebie mój Dom”):

do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wkleić link ► https://youtu.be/6PcBClrQIeM (czas trwania: 2 minuty, 31 sekund).


* (3-cia piosenka pt. „Ojcze Tatusiu” – powtórzenie z 7 PAKIETU ZADAŃ):

do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wkleić link ► https://youtu.be/DD7mFWBES7g (czas trwania: 2 minuty, 30 sekund).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[4 zadanie] OBRAZEK RELIGIJNY (można według uznania pokolorować)

 

Kolorowanka Zejście Ducha Świętego w Zielone Świątki | Kolorowanki ...

 

 

TEMAT: Wspomnienia o św. Janie Pawle II z Okazji setnej rocznicy urodzin.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1 zadanie] DO EW. PRZECZYTANIA (prośba o pomoc Rodzica lub starsze rodzeństwo)

 

 

18 maja wspominaliśmy setną rocznicę urodzin papieża: świętego Jana Pawła II, który był pierwszym papieżem Polakiem.  Papież jest najważniejszym Kapłanem w Kościele na całej ziemi oraz zastępcą Pana Jezusa. Nasz rodak Jan Paweł II pokazywał  wszystkim ludziom, jak powinno się żyć, aby być blisko Boga i Matki Bożej, a przez to także jak codziennie zdobywać świętość, czyli być coraz bliżej Nieba. Odważnie różnymi sposobami zachęcał ludzi do wiary i zaufania Panu Bogu oraz do wielkiej miłoś-ci wobec Niego.

Karol Wojtyła (tak się nazywał) urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach koło Krakowa. 16 października 1978 r. wybrany został na papieża. Jako papież większą część czasu mieszkał we Włoszech w Rzymie-w stolicy tego kraju. Przez ponad 26 lat odwiedził 104 kraje na świecie, w tym 9 razy Polskę.  Znał wiele języków, dzięki czemu ludzie wiedzieli, co do nich mówi, gdy przybywał do ich kraju. Jako pierwszy papież w historii lubił jeździć na nartach i chodzić na wycieczki w góry. Pewnego razu poprosił także o zbudowanie specjalnie dla niego basenu pływackiego, gdyż chciał dbać o swoje zdrowie zgodnie z poleceniem pewnego lekarza sprzed wielu lat, gdy jeszcze mieszkał w Polsce w Krakowie .

Bardzo wielu ludzi na świecie pokochało naszego papieża Polaka. On także kochał wszystkich ludzi: szczególnie chorych i cier-piących a także dzieci i młodzież, z którymi wiele razy się spotykał, widząc w nich przyszłość świata oraz pewność zachowania wiary w Pana Boga. Przez kilka ostatnich lat walczył z poważną chorobą, lecz zawsze miał obok siebie bliskich przyjaciół oraz lekarzy, którzy mu pomagali. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37. Pochowany został w Bazylice św. Piotra w Rzymie na Watykanie. Obecnie grób św. Jana Pawła II znajduje się w tej świątyni w kaplicy św. Sebastiana. Ludzie z całego świata przy-bywają do jego grobu, aby prosić Pana Boga w Niebie za przyczyną św. Jana Pawła II o pomoc lub podziękować za tę już otrzy-maną.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2 zadanie] PROJEKCJA z YOU TOUBE

Zapraszam dziecko oraz pozostałych zainteresowanych z Rodziny do obejrzenia projekcji filmowej z programów telewizyjnych dotyczących wybranych osób świętych (projekcja trwa 15 minut).

* Do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wpisać małymi literami tytuł → św. jan Paweł ii-film z serii aureola-od stanisława do Karola lub wkleić link → https://youtu.be/3Mpjh3o2P_A (dalsze kroki, które trzeba wykonać są zapewne dobrze znane).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[3 zadanie] PIOSENKI dotyczące świętego Jana Pawła II, jako wspomnienie  i dziękczynienie za jego życie oraz uczcze-nie jego osoby.

WSTĘP do piosenek: Po uważnym obejrzeniu zaproponowanej wyżej projekcji polecam wysłuchanie kilku piosenek dotyczą-cych św. Jana Pawła II (niech będą one wyrazem wspomnień o nim a także wdzięczności Panu Bogu, że dał nam takiego wiel-kiego i mądrego człowieka, z którego możemy być dumni, lecz także powinniśmy brać z niego wzór do naśladowania).

 

* (1 piosenka o Wadowicach, gdzie urodził się św. Jan Paweł II): do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wpisać małymi litera-mi tytuł → chór dziecięcy – moje miasto wadowice lub wkleić link → https://youtu.be/mCUFL05rS5w (czas trwania: 3 minu-ty, 47 sekund).

 

* Poniżej tekst piosenki (oglądając nagranie można zobaczyć wiele zdjęć z czasu, gdy Karol Wojtyła był papieżem oraz przypo-mnieć sobie, jakie ważne słowa wypowiadał lub zapisał):

 

 

 

 

WADOWICE – MOJE MIASTO

 

1 zwrotka:

Jest w tym kraju ziemia żyzna, znamienita, skąd pochodzi znany Marcin Wadowita;
gdzie wśród drzew pięknie śpiewa ptak, a wśród pól zakwita cudny mak.
 

Refren (2X):

To są górskie okolice, to jest moje miasto Wadowice.
To jest wdzięczny śpiew rzeki Skawy, to jest dom mój ukochany.
 

2 zwrotka:

Okolica ta jest bardzo miła, tu urodził się Karol Wojtyła.
Mówcie sobie o tym mieście, co tam chcecie; ja nie oddam go za nic w świecie.

 

Refren (3X):

To są górskie okolice, to jest moje miasto Wadowice.
To jest wdzięczny śpiew rzeki Skawy, to jest dom mój ukochany.
 

 

 

 

Untitled

 

 

* (2 piosenka): do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wpisać małymi literami tytuł → magda anioł – lolek lub wkleić link →

https://youtu.be/Nk9C7r3dtxI (czas trwania: 3 minuty, 34 sekundy)

 

* Poniżej tekst piosenki (oglądając nagranie można zobaczyć wiele zdjęć z życia św. Jana Pawła II):

 

 

 

                                               LOLEK – NIE MA LEPSZEGO OD JANA PAWŁA II

1 zwrotka:

Wadowice - rok 20, Emi rodzi syna, szkoła, teatr i kapłaństwo tutaj się zaczyna. Pierwsze mecze, pierwsze smutki, w Gimnazjum klasówki, po maturze  kolegami wypad na kremówki.

Refren:

Nie ma lepszego, od Jana Pawła II !!! (2X)

 

2 zwrotka:
Całą drogę życia oddał Lolek swemu Panu, wnet go droga ta zawiedzie aż do Watykanu.

16 października 78 roku słyszy świat: HABEMUS PAPAM i doznaje szoku


Refren:

Nie ma lepszego, od Jana Pawła II !!! (2X)

 

3 zwrotka:

13 maja cały świat oddech wstrzymuje, Ali w stronę Jana Pawła pistolet kieruje. Matka Boża miała tutaj plany widać własne „TOTU TUUS” i wszystko staje się zupełnie jasne.

Refren:

Nie ma lepszego, od Jana Pawła II !!! (2X)

 

4 zwrotka:

2005 to kwiecień, Bóg sam decyduje, świat się modli, gdy Jan Paweł Niebo obejmuje. Pontyfikat się nie kończy, dobrze o tym wiecie, papież dalej pielgrzymuje, lecz na tamtym świecie.

Refren:

Nie ma lepszego, od Jana Pawła II !!! (2X) PAN KIEDYŚ STANĄŁ NAD BRZEGIEM (2X)

ZOSTAŃ Z NAMI !!! (5X)

 

5 zwrotka:

Kościół żyje i żyć będzie Słowo Boga dane, od wiek wieków klucze Piotra są przekazywane. Znów HABEMUS PAPAM słyszy świat i się raduje, dzieło Jana Pawła Benedetto podejmuje

Refren:

Mamy nowego Benedykta XVI (2X)

* UWAGA!: w tym miejscu polecam zmienić nieco słowa o kolejnym papieżu Franciszku

Mamy nowego Franciszka super fajnego (2X)

 

 

 

 

 

 

 

 

HERB PAPIEŻA św. JANA PAWŁA II

 

* (3 piosenka – ulubiona św. Jana Pawła II): do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wpisać małymi literami tytuł → barka – cover by milena skowron lub wkleić link → https://youtu.be/E7bP2ykIrzw (czas trwania: 4 minuty, 26 sekund).

 

* Poniżej tekst całej piosenki:

 

 

 

BARKA

 

1 zwrotka:

Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
by łowić serca Słów Bożych prawdą.
 

Refren:

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
 

2 zwrotka:

 Jestem ubogim człowiekiem, moim skarbem są ręce gotowe;

do pracy z Tobą i czyste serce.

 

Refren:

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
 

3 zwrotka:

Ty, potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego zapałem;
mych kropli potu i samotności.
 

Refren:

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
 

4 zwrotka:

Dziś wypłyniemy już razem, łowić serca na morzach dusz ludzkich;
Twej prawdy siecią i słowem życia.
 

Refren:

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.
 

 

 

* (4 piosenka –o papieżu, jako Białym Pasterzu): do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wpisać małymi literami tytuł → biały pasterz lub wkleić link → https://youtu.be/-CdfBdKn4Sc (czas trwania: 3 minuty, 10 sekund).

 

* Poniżej tekst piosenki:

 

 

 

BIAŁY PASTERZ

 

1 zwrotka:

Lubiłeś chodzić po górskich ścieżkach, podziwiać piękno zachodu słońca.

Dzisiaj na Bożej Hali gazdujesz i szlak do Nieba nam wskazujesz.
 

Refren:

Biały Pasterzu z gorącym sercem, Ojcze Święty zawołaj raz jeszcze,

/ Niech zstąpi Duch Twój (x2) i odnowi ziemię. / 2X
 

2 zwrotka:

W swoje ramiona świat cały bierzesz, to co słabe miłością leczysz.

Swe wielkie serce ludziom dajesz, bo Ojcem naszym i bratem jesteś.

 

Refren:

Biały Pasterzu z gorącym sercem, Ojcze Święty zawołaj raz jeszcze,

/ Niech zstąpi Duch Twój (x2) i odnowi ziemię. / 2X
 

3 zwrotka:

Gdzie się pojawiasz niesiesz nadzieję na lepsze życie pokoju pełne.

Dziś cała Polska czeka na Ciebie ze swą modlitwą i świeżym chlebem.
 

Refren:

Biały Pasterzu z gorącym sercem, Ojcze Święty zawołaj raz jeszcze,

/ Niech zstąpi Duch Twój (x2) i odnowi ziemię. / 2X
 

 

 

 

 

 

 

* (5 piosenka-podziękowanie św. Janowi Pawłowi II): do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wpisać małymi literami tytuł → kochamy cię, janie pawle ii lub wkleić link → https://youtu.be/13jM6fzCEVY (czas trwania: 2 minuty, 57 sekund).

 

* Poniżej tekst piosenki:

 

 

 

KOCHAMY CIĘ, JANIE PAWLE II

 

1 zwrotka:

Choć dobry Bóg już wezwał Cię, choć nam bez Ciebie - Janie Pawle trochę źle.

Czujemy wciąż, że jesteś tu, dlatego Tobie chcemy śpiewać w takim dniu.
 

Refren:

Za Twoje słowa - kochamy Cię!, co dzień od nowa - kochamy Cię!

Za to, że jesteś stąd - kochamy Cię!, że jesteś z nami wciąż - kochamy Cię!
Za Twe podróże - kochamy Cię!, za serce duże - kochamy Cię!

Czy dobrze nam czy źle - kochamy Cię!, my polskie dzieci Twe - kochamy Cię!

 

Krótka przygrywka muzyczna:

 

2 zwrotka:

Nie mamy dziś tysiąca róż, żeby je tu przed Twym obrazem złożyć móc.

Prezentów też nie mamy stu, za to śpiewamy z serca Ci w dzisiejszym dniu.
 

Refren:

Za Twe cierpienia - kochamy Cię!, za Twe modlitwy - kochamy Cię!

Za Twoje troski - kochamy Cię! i za to, żeś z Polski - kochamy Cię!

Za każdy uśmiech Twój - kochamy Cię!, za świętość Twą i znój - kochamy Cię!

Za wiarę Twoją w nas - kochamy Cię!, za cały z Tobą czas - kochamy Cię!

Za przebaczenia dar - kochamy Cię!, za urok Twój i czar - kochamy Cię!

Na dobre i na złe - kochamy Cię!, my polskie dzieci Twe - kochamy Cię! ...

My polskie dzieci Twe - kochamy Cię!

 

 

 

KOCHAMY CIĘ OJCZE ŚWIĘTY.

ŚW. JANIE PAWLE II, MÓDL SIĘ ZA NAMI.

Najlepsze obrazy na tablicy JAN PAWEŁ II (17) w 2020 | Kolorowanki ...Święty Jan Paweł II. Katechezy okolicznościowe z okazji 100 ...

 

TEMAT: Maryja, to najlepsza nasza Matka i w Niebie Królowa (ciąg dalszy).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1 zadanie] ► W ramach przeżywanego obecnie miesiąca maja, poświęconego Maryi polecam wszystkim chętnym dzie-ciom oraz pozostałym osobom z Rodziny obejrzenie dwóch kilkuminutowych filmików na podstawie czasopisma (tygodnika dla najmłodszych) o nazwie Ola i Jaś.

* 1-sza projekcja (czas trwania: 3 minuty, 46 sekund) → do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wpisać małymi literami tytuł - pastuszkowie z fatimy lub wkleić link - https://youtu.be/Hl8c42UG0-o (dalsze kroki, które trzeba wykonać, aby odtworzyć propozycję są zapewne znane).

* 2-ga projekcja (czas trwania: 8 minut, 23 sekundy) → do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wpisać małymi literami tytuł - opowieść o życiu maryi lub wkleić link - https://youtu.be/AoURjRhkbV0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2 zadanie] ► Po projekcjach filmów i uważnym ich obejrzeniu zapraszam do wysłuchania  piosenek poświęconych

Matce Bożej.

* 1 piosenka (powtórka z przed tygodnia): do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wpisać małymi literami tytuł → małe aniołki – matka boska lub wkleić link → https://youtu.be/s3Ski-eVn64 (czas trwania: 2 minuty, 36 sekund).

 

* Polecam też zapoznanie się z tekstem tej piosenki:

 

 

                               MATKA BOSKA

1 zwrotka:

Ta piosenka jest dla Ciebie, Maryjo wspaniała;
Ty nam dałaś dar cudowny – Zbawiciela Pana.

Refren:

[ (Pan jest z nami, Jezus jest z nami;

Matce Boskiej oddajemy cześć.) – 2X ] ► 2X
 

2 zwrotka:
Tobie Matko ukochana, z serca dziękujemy;

Twoje Imię po wsze czasy, wychwalać będziemy.

 

Refren:

[ (Pan jest z nami, Jezus jest z nami;

Matce Boskiej oddajemy cześć.) – 2X ] ► 2X

 

 

 

* 2 piosenka (nowa propozycja): do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wpisać małymi literami tytuł → oprócz jednej naszej mamy lub wkleić link → https://youtu.be/OXiip0mbLc0 (czas trwania: 1 minuta, 44 sekundy).

 

* Poniżej podaję tekst piosenki:

 

 

OPRÓCZ JEDNEJ NASZEJ MAMY (dwukrotne powtórzenie  całości)

 

Oprócz jednej naszej mamy, mamy drugą Matkę w Niebie!

I tę drugą też kochamy, Ona modli się za ciebie.

Gdy ci źle jest na tym świecie, nie lamentuj, módl się w czas!

(Każde dziecko wie, że przecież Matka Boża kocha nas.) → 2X

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[3 zadanie] ► Powtórzenie z przed tygodnia (UWAGA!: 2-ga część wiersza jest inna):

 

 

 

 

 

MAJ, TO MIESIĄC BOŻEJ MATKI, DLA NIEJ W MAJU KWITNĄ KWIATKI;

 

DLA NIEJ W MAJU ZIEMIA CAŁA, W ŚLICZNĄ ZIELEŃ SIĘ UBRAŁA.

 

 

 

ANIOŁOWIE ŚWIĘCI W NIEBIE, CIĄGLE CHWALĄ MATKO CIEBIE.

I JA RÓWNIEŻ HOŁD CI NIOSĘ, O OPIEKĘ, ZDRÓWKO PROSZĘ.

 

Kolorowanka Matka Boża z Fatimy « maluchy.pl

 

 

TEMAT: Maryja, to najlepsza nasza Matka i w Niebie Królowa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-sze Zadanie: PIOSENKA RELIGIJNA 

 

* Na wstępie polecam Rodzicom, aby weszli na serwis internetowy YOU TOUBE i do wyszukiwarki wpisali małymi literami tytuł piosenki religijnej: ojcze tatusiu lub wkleili link → https://youtu.be/DD7mFWBES7g (czas trwania: 2 minuty, 30 sekund)

* Polecam też zapoznanie się z tekstem piosenki wykonywanej przez zespół dziecięcy:

 

 

                            OJCZE, TATUSIU

1 zwrotka:

Nie jestem nigdy sam, spytacie: kogo mam?

(Z radością wam odpowiem, z radością zaśpiewam.) – 2X 
Jest w Niebie Ktoś, Kto bardzo kocha mnie;

(Jest w Niebie Ktoś, co strzeże mnie co dzień.) – 2X 

 

Refren:

Ojcze, Tatusiu, to Ty prowadzisz mnie;

(jestem twoim dzieckiem, dlatego śmieję się.) – 2X 

Ojcze, Tatusiu dziękuję Ci, bo wiem

(o Wielkiej Twej Miłości do mnie) – 2X 

Powtórka 1-szej zwrotki:

Nie jestem nigdy sam, spytacie: kogo mam?...

 

Refren:

Ojcze, Tatusiu, to Ty prowadzisz mnie;

(jestem twoim dzieckiem, dlatego śmieję się.) – 2X 

Ojcze, Tatusiu dziękuję Ci, bo wiem

(o Wielkiej Twej Miłości do mnie) – 2X

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-gie Zadanie: WSTĘPNE SŁOWA

 

W piosence, którą teraz wysłuchaliśmy dowiadujemy się, że mamy w Niebie Kogoś, Kto nami się opiekuje i strzeże nas każdego dnia.

 

* Pytanie do dziecka: O kogo chodzi? (Odp.: JEST NIM PAN BÓG) – wspaniale!

 

* Dalszy ciąg: To prawda, lecz oprócz Pana Boga, którego nazywamy naszym Ojcem w Niebie jest jeszcze mama Pana Jezusa

 

* Pytanie do dziecka: Jak ma Ona na imię? (Odp.: MA-RY-JA) – doskonale!

 

* Kolejne pytania i ew. odp. dziecka:

- Jaką porę roku mamy obecnie? (Odp.: TERAZ JEST WIOS-NA),

- Po czym można to poznać? (Odp., np.: JEST CIEPLEJ / NA DRZEWACH POJAWIAJĄ SIĘ NOWE ZIELONE LISTKI / ROŚNIE NOWA TRAWA i JEST DUŻO PACHNĄCYCH KWIATÓW / DZIEŃ ROBI SIĘ CORAZ DŁUŻSZY / BUDZĄ SIĘ ZWIERZĘTA i OWADY ZE SNU ZIMOWEGO – niedźwiedzie, mrówki, pszczoły, itp. inne).

* Ostatnie ze Wstępu słówka do dziecka: Jednym z miesięcy wiosennych jest MAJ – jest to szczególny miesiąc, bo jest on razem z piękną zieloną, kwitnącą i pachnącą wokół roślinnością poświęcony MATCE BOŻEJ – MARYI. W miesiącu tym czujemy wielką radość z tego, że jest Ona również naszą ukochaną Matką w Niebie. Maryja pragnie nam pomagać, dlatego też przychodzi nieraz na ziemię i przypomina ludziom, że Bóg pragnie, aby byli dobrzy dla siebie i się poprawiali, jeśli chcą pójść kiedyś do Nieba. Za miłość i dobroć Matki Bożej do nas serdecznie Jej dziękujemy, co wyrażamy w naszych modlitwach i proś-bach do Niej kierowanych a także w śpiewanych wielu przepięknych piosenkach Jej poświęconych. Dla uczczenia Matki Bożej  oprócz wielu piosenek powstało bardzo dużo również książek na Jej temat. Byli i są też ludzie, którzy piszą o Niej wiersze..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-cie Zadanie: WIERSZ o MARYI 

 

* Do nauczenia się z dzieckiem i utrwalenia (polecam kilkukrotne powtórzenie dla zapamiętania):

 

 

 

 

 

MAJ, TO MIESIĄC BOŻEJ MATKI, DLA NIEJ W MAJU KWITNĄ KWIATKI;

 

DLA NIEJ W MAJU ZIEMIA CAŁA, W ŚLICZNĄ ZIELEŃ SIĘ UBRAŁA.

 

 

 

MATKO BOŻA, PROSIMY CIEBIE, MÓDL SIĘ ZA NAMI DO BOGA W NIEBIE;

 

BYŚMY GRZECZNI, DOBRZY BYLI  I W SERCACH BOŻĄ MIŁOŚĆ MIELI.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 4-te Zadanie: OPOWIADANIE 

 

* Do przeczytania dziecku: Na łące zakwitły pierwsze majowe kwiatki. Julka i Karol z zachwytem im się przyglądali.

- Nazbierajmy trochę tych pięknych kwiatków na wiosenny bukiet – zawołała Julka – potem podarujemy je naszej mamusi.

Dzieci zaczęły zrywać kwiaty z łąki, wybierając najpiękniejsze.

- Naszej mamie zapewne bardzo się one spodobają – stwierdził Karol.

Kiedy mamusia dostała od dzieci kwiaty, rzeczywiście bardzo się ucieszyła i powiedziała:

- Kwiaty są bardzo ładne. Dziękuję wam, kochani. Wiem nawet, co możemy z nimi zrobić.

Mama wzięła kwiaty i zaczęła układać z nich kolorowy bukiet. Kiedy był już gotowy, tata zabrał małą Zuzię, a mama zawołała starsze dzieci do ogrodu, gdzie na drzewie zawieszona była mała kapliczka z figurką Matki Bożej.

- Te piękne, wiosenne kwiaty podarujemy Maryi, która zawsze bardzo się cieszy, gdy o Niej pamiętamy. Niech będą one dla Niej ozdobą i wyrazem naszej miłości do Niej oraz podziękowania za to, że nam pomaga z Nieba.

Mamusia wstawiła przygotowany bukiet kwiatów do wazonu przy kapliczce, po czym powiedziała do wszystkich

- Naszą miłość do Maryi jeszcze lepiej możemy wyrazić modląc się do Niej. Dlatego w maju wielu ludzi odmawia lub śpiewa wyjątkową modlitwę skierowaną do Niej. Modlitwa ta nazywa się LI-TA-NIA   LO-RE-TAŃ-SKA (polecam powtórzyć ze dwa lub trzy razy z dzieckiem tę nazwę)

- A co to jest ta litania? – zapytała Julka.

Odpowiedział tata,

- To taka modlitwa, w której zwracamy się do Maryi różnymi tytułami, np. Matko Najmilsza, Królowo Aniołów, Królowo Rodzin, Królowo Pokoju lub Królowo Polski, po czym dodaje się słowa „módl się za nami”.

Mamusia i tatuś zaczęli razem odmawiać przy dzieciach Litanię do Matki Bożej. Karol i Julka nie znali jeszcze całej tej modlitwy, chętnie zaś powtarzali słowa „módl się za nami” po każdym wymienionym tytule Maryi.

 

* Pytania do opowiadania (ew. pomoc Rodzica przy udzielaniu odpowiedzi)):

 

-Co mamusia dostała od Julki i Karola? (Odp.: KWIATKI z ŁĄKI),

 

- Co zrobiła mamusia z tych kwiatków? (Odp.: UŁOŻYŁA KOLOROWY BUKIET),

 

- Dla kogo przygotowała ten bukiet? (Odp.: DLA FIGURKI MATKI BOŻEJ W KAPLICZCE NA DRZEWIE W OGRODZIE),

 

- Jak nazywa się modlitwa, którą mówi się lub śpiewa w maju? (Odp.: LI-TA-NIA   LO-RE-TAŃ-SKA),

 

- Co Julka i Karol zrobili z mamusią i tatusiem przy kapliczce Maryi w ogrodzie? (Odp.: PRZY ODMAWIANIU LITANII POWTARZALI SŁOWA „MÓDL SIĘ ZA NAMI”).

 

* Dodatkowe wyjaśnienie: Litania do Matki Bożej odmawiana lub śpiewana jest w kościołach oraz przy kapliczkach maryjnych. Ludzie spotykają się na wspólnej modlitwie, podczas której proszą o pomoc Matkę Bożą oraz dziękują Jej za nią. Te spotkania ludzi w maju na modlitwie nazywają się NA-BO-ŻEŃ-STWA   MA-JO-WE (polecam powtórzenie dziecku tych słów i wspólne ich kolejny raz wypowiedzenie dla utrwalenia).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-te Zadanie: PIOSENKI RELIGIJNE

 

* [1 piosenka] – Po uważnym słuchaniu opowiadania oraz wspaniałym udzielaniu odpowiedzi zapraszam teraz do wysłuchania pięknej piosenki poświęconej Matce Bożej: do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wpisać małymi literami tytuł → małe aniołki – matka boska lub wkleić link → https://youtu.be/s3Ski-eVn64 (czas trwania: 2 minuty, 36 sekund).

 

* Polecam też zapoznanie się z tekstem tej piosenki:

 

 

                            MATKA BOSKA

1 zwrotka:

Ta piosenka jest dla Ciebie, Maryjo wspaniała;
Ty nam dałaś dar cudowny – Zbawiciela Pana.

Refren:

[ (Pan jest z nami, Jezus jest z nami;

Matce Boskiej oddajemy cześć.) – 2X ] ► 2X
 

2 zwrotka:
Tobie Matko ukochana, z serca dziękujemy;

Twoje Imię po wsze czasy, wychwalać będziemy.

 

Refren:

[ (Pan jest z nami, Jezus jest z nami;

Matce Boskiej oddajemy cześć.) – 2X ] ► 2X

 

 

 

* [2 piosenka] – do wyszukiwarki na YOU TOUBE należy wpisać małymi literami tytuł: mama królowa – arka noego lub wkleić link → https://youtu.be/LSnpQYW_44I (czas trwania: 2 minuty, 29 sekund).

 

* Poniżej podaję tekst piosenki wykonywanej przez zespół dziecięcy o nazwie Arka Noego

 

CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE !

 

 

 

 

 

 

                                         MAMA KRÓLOWA

1 zwrotka:

Mama czuwa, mama wie, czego każde dziecko chce;

mama kocha, mama wie najlepiej: czego mi brakuje, 

czego potrzebuję, mama kocha, mama wie najlepiej.                   

Nie potrzebne mamie: brylanty, złoto i korona;

Ona piękna jest bez tego i Błogosławiona.


Refren: Można Ciebie namalować, można o Tobie śpiewać;

bo Ty jesteś najpiękniejsza, bo Ty jesteś Królową Nieba.

Królową Nieba, Królową Nieba.


Powtórka 1 zwrotki:

Mama czuwa, mama wie, czego każde dziecko chce;…


Refren: Można Ciebie namalować, można o Tobie śpiewać;

bo Ty jesteś najpiękniejsza, bo Ty jesteś Królową Nieba.


* Po krótkiej przygrywce

    ↓              ↓              ↓

Refren: Można Ciebie namalować, można o Tobie śpiewać;

bo Ty jesteś najpiękniejsza, bo Ty jesteś Królową Nieba.

Bo Ty jesteś Królową Nieba!
 

 

 

5-ty PAKIET zdalnej pracy z religii ► 6-latki

 

TEMAT: Zaufanie i oddanie swego życia Panu Jezusowi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-sze Zadanie: PIOSENKA RELIGIJNA (czas trwania ►1 minuta, 12 sekund) 

 

Ze względu na radosny Czas Wielkanocny na początku polecam wysłuchanie i ewentualne nauczenie się piosenki pt. „Bóg nie umarł, Jezus żyje” (należy do wyszukiwarki na You Toube wpisać małymi literami podany tytuł lub wkleić link →  https://youtu.be/T4hR-Qmd28I, po czym kliknąć klawisz ENTER) - nagranie piosenki ukryte jest przy obrazku, na którym widać ks. Biskupa Antoniego Długosza z dziećmi na okładce płyty CD z napisem Chrześcijanin tańczy ► aby odtworzyć piosenkę, należy lewym przyciskiem myszki kliknąć w ten obrazek.

 

* Tekst piosenki (gesty):

 

/ BÓG NIE UMARŁ (palcem uniesionej prawej ręki kiwamy na znak sprzeciwu oraz kręcimy na dwie strony głową),

JEZUS ŻYJE (prawą rękę podnosimy wysoko w stronę Nieba) /3X;

DAJ MU RĘCE SWE (dwa oklaski dłoni),

DAJ MU SERCE SWE (bum, bum - piąstką uderzamy dwa razy lekko w okolice serca),

DAJ MU NOGI SWE (tup, tup - dwukrotnie uderzamy lekko stopami o podłogę),

DAJ MU DUSZĘ SWĄ (robimy dużym palcem prawej ręki wirek nad głową),

ON TWOIM PANEM JEST (obie ręce podnosimy wysoko w górę i śpiewając słowa uśmiechamy się).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-gie Zadanie: WYJAŚNIENIE dwóch nowych pojęć religijnych

 

* Do ewentualnego przeczytania przez Rodzica lub starsze rodzeństwo: poznamy dziś znaczenie dwóch nowych słów religij-nych: SANKTUARIUM i MIŁOSIERDZIE (można jeszcze raz dziecku powtórzyć te dwa słowa, aby mogło głośno i popraw-nie samo je wypowiedzieć).

 

1 Pytanie: co to jest SANKTUARIUM? (Odp.: jest to szczególne miejsce modlitwy i spotkania z Panem Bogiem, gdzie miało miejsce jakieś ważne wydarzenie religijne, np. w miejscu tym Pan Jezus lub Matka Boża przybyli z Nieba i coś bardzo ważnego mówili do ludzi, między innymi to, aby przepraszali Pana Boga za swoje złe uczynki, poprawiali się z nich i prosili Go o  prze-baczenie). 

2 Pytanie: co to jest MIŁOSIERDZIE? (Odp.: jest to Wielka Miłość Pana Boga do każdego człowieka; codziennie rano na modlitwie powinniśmy prosić Pana Boga o pomoc, by stawać się coraz lepszym i grzeczniejszym, bo sami często tego nie potra-fimy, na wieczornej zaś modlitwie powinniśmy przeprosić Pana Boga za popełnione tego dnia choćby najmniejsze zło; Bóg zawsze pragnie nam je wybaczać, jeśli szczerze Go o to poprosimy i przyrzekniemy poprawę).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-cie Zadanie: WYJAŚNIENIE – ciąg dalszy

 

* Do ewentualnego przeczytania przez Rodzica lub starsze rodzeństwo: W Polsce jednym z takich Sanktuariów jest Sanktu-arium Bożego Miłosierdzia, które znajduje się w Krakowie. Pan Jezus chciał, aby ludzie przybywali do tego miejsca i prosili

Go o wybaczenie wszystkich popełnionych w życiu grzechów. Pragnie także, aby ludzie starali się być coraz lepsi i czynili wiele dobra wobec innych ludzi. Skoro Pan Jezus z miłości do nas umarł na krzyżu, chce żebyśmy i my umieli sobie nawzajem wybaczać i codziennie śpieszyli sobie z pomocą, szczególnie kochali swoich Rodziców i rodzeństwo oraz szanowali starsze osoby a także kolegów i koleżanki. To wybaczanie grzechów przez Pana Jezusa dokonuje się nie tylko przez codzienną poranną i wieczorną modlitwę, lecz szczególnie w tzw. Sakramencie Pokuty i Pojednania zwanym inaczej Spowiedzią świętą.  Jest takie miejsce w każdym kościele (jest to KON – FE – SJO – NAŁ) → prośba o powtórzenie tego słowa przez dziecko, gdzie ludzie mówią księdzu swoje popełnione ostatnio grzechy. Ksiądz na końcu robi przed sobą prawą ręką duży znak krzyża, co oznacza, że Pan Jezus właśnie w tej chwili wybacza, czyli jakby wymazuje z serca wszystkie te grzechy. Bóg zawsze śpieszy na pomoc człowiekowi, dlatego pragnie jego szczęścia i dobra. Tę Wielką przebaczającą Miłość Pana Boga do ludzi nazywamy Miłosier-dziem. Kolejna niedziela po Wielkanocy nazywana jest zawsze Świętem Bożego Miłosierdzia (w tym roku Święto to  obcho-dzone było 19 kwietnia). W tym dniu w szczególny sposób dziękowaliśmy Panu Bogu za to, że zawsze chce wybaczać nam popełnione zło i pomagać w zmienianiu się na lepsze.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-te Zadanie: RYMOWANKA RELIGIJNA (do uważnego powtórzenia przez dziecko) 

 

 

DOBRY PANIE JEZU, CIEBIE BARDZO KOCHAM

 

MIŁOSIERDZU TWEMU ZAWSZE UFAM.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

CIĄG DALSZY NA NASTĘPNEJ STRONIE !

 

 

5-te Zadanie: OBRAZKI RELIGIJNE dotyczące 3-ego Zadania do ewentualnego pokolorowania

 

KONFESJONAŁ i WYBACZENIE grzechów przez Pana Jezusa

6-te Zadanie: FILM RELIGIJNY o BOŻYM MIKŁOSIERDZIU (czas trwania ►23 minuty, 22 sekundy)

 

Zachęcam dziecko, Rodziców, rodzeństwo i wszystkich pozostałych z Rodziny do obejrzenia ładnego animowanego filmu reli-gijnego (należy do wyszukiwarki na You Toube wpisać małymi literami tytuł: moja katolicka rodzina święta faustyna i miło-sierdzie boże lub wkleić skopiowany link → https://youtu.be/984Jyp65J_Y, po czym kliknąć klawisz ENTER; po rozwinięciu się obrazków z filmami należy lewym przyciskiem myszki kliknąć w obrazek z postacią św. siostry Faustyny).

 

* Życzę miłych wrażeń i przeżyć religijnych oraz dobrego odbioru polecanego filmu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7-me Zadanie: POWTÓRZENIE i UTRWALENIE PIOSENKI RELIGIJNEJ 

 

Na koniec jeszcze raz zachęcam do wysłuchania i utrwalenia piosenki z 1-ego zadania pt. „Bóg nie umarł, Jezus żyje” z You Toube (czynności wyszukania i odtworzenia podane są w 1-szym zadaniu).

 

* Tekst piosenki (gesty):

 

/ BÓG NIE UMARŁ (palcem prawej ręki kiwamy na znak sprzeciwu oraz kiwamy na dwie strony głową),

JEZUS ŻYJE (prawą rękę podnosimy wysoko w stronę Nieba) /3X;

DAJ MU RĘCE SWE (dwa oklaski dłoni),

DAJ MU SERCE SWE (bum, bum - piąstką uderzamy dwa razy lekko w okolice serca),

DAJ MU NOGI SWE (tup, tup - dwukrotnie uderzamy lekko stopami o podłogę),

DAJ MU DUSZĘ SWĄ (robimy dużym palcem prawej ręki wirek nad głową),

ON TWOIM PANEM JEST (obie ręce podnosimy wysoko w górę).

 

spowiedź - Szukaj w Google | Religia, Szkółka niedzielna, Kolorowanki

 

spowiedź - Szukaj w Google | Kościół, Kolorowanka, Kolorowanki

 

TEMAT: Jeszcze raz o Wielkim Tygodniu oraz radość ze Zmartwychwstania Pana Jezusa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-sze Zadanie: PIOSENKA RELIGIJNA (czas trwania ►2 minuty, 54 sekundy 

 

Przeżywamy obecnie wielką radość z powodu Zmartwychwstania Pana Jezusa, dlatego kolejny raz zachęcam do wy-słuchania oraz wspólnego zaśpiewania piosenki religijnej, którą bardzo ładnie wykonuje zespół dziecięcy o nazwie Arka Noego pt. „Zwycięzca śmierci, piekła i szatana” (do wyszukiwarki na You Toube wystarczy wpisać małymi literami podany tytuł lub wkleić link https://youtu.be/-13kHsUoWyA, po czym kliknąć ENTER).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-gie Zadanie: PROGRAM RELIGIJNY (czas trwania ► 14 minut, 56 sekund)

 

Polecam Rodzicom obejrzenie z dzieckiem programu pt. „Wielki Tydzień”, jako utrwalenie wiadomości religijnych o przygoto-waniu do Świąt Wielkanocnych a także o ostatnich dniach życia Pana Jezusa i Jego Zmartwychwstaniu (do wyszukiwarki na You Toube należy wpisać: wielki tydzień-urszulanki w warszawie lub wkleić link → https://youtu.be/OkNWP55p3E4, po czym kliknąć ENTER).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-cie Zadanie: OBRAZKI RELIGIJNE

 

Poniżej przekazuję dla dziecka obrazki do ewentualnego pokolorowania (w razie potrzeby cenną rzeczą będzie zapewne pomoc Rodzica i towarzyszenie dziecku przy tej czynności, aby nawiązać z nim dialog oraz pielęgnować przyjaźń).

 

Wielkanoc kolorowanki. Wielkanoc – darmowe kolorowanki i malowanki ...Wielkanocne kolorowanki do wydruku, kartki na Wielkanoc

TEMAT: Niedziela Palmowa – Pan Jezus jest naszym Królem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-sze Zadanie

 

Do ewentualnego przeczytania dziecku: W najbliższą niedzielę obchodzić będziemy w kościele pamiątkę Uroczyste-go Wjazdu Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy, do miasta w Izraelu. Tego dnia wielu zebranych ludzi kładło swe płaszcze na ziemię, zrywało liście z drzew palmowych oraz oliwne gałązki, po czym wymachując nimi do góry wo-łało głośno z radością w stronę zbliżającego się Pana Jezusa:

 

 

* HOSANNA, SYNOWI DAWIDA!

* BŁOGOSŁAWIONY TEN, KTÓRY PRZYCHODZI W IMIĘ PAŃSKIE!

* POKÓJ W NIEBIE I CHWAŁA NA WYSOKOŚCIACH!

 

 

Od wydarzenia, które miało miejsce w życiu Pana Jezusa niedziela ta nazywana jest NIEDZIELĄ PALMOWĄ.

Od tego dnia zaczyna się w kościele tzw. WIELKI TYDZIEŃ, czyli ostatnie dni życia Pana Jezusa przed śmiercią na krzyżu.

 • W Wielki Czwartek Pan Jezus spotkał się ze swoimi najbliższymi przyjaciółmi-Apostołami na Ostatniej

z nimi Wieczerzy, podczas której obmył im nogi na znak miłości oraz aby dać nam przykład, że całe życie powinniśmy sobie pomagać i usługiwać. Oprócz tego ustanowił też dwa bardzo ważne sakramenty święte: Eucharystię i Kapłaństwo.

 • W Wielki Piątek Pan Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy (za wszystkie nasze złe zachowania, niewłaś-ciwe myśli i wypowiadane słowa oraz za wszystkie popełniane złe uczynki), abyśmy mogli kiedyś dostać się do Nieba-Królestwa Bożego, gdzie wraz ze wszystkimi Świętymi będziemy na zawsze z Bogiem cieszyć się

i radować.

 • W Wielką Sobotę zwykle poświęca się w kościele pokarmy w koszyczkach na stół wielkanocny (w tym roku zapewne tego nie uczynimy z racji na obecną trudną sytuację dotyczącą epidemii Koronawirusa).

Będzie można we własnym więc zakresie odmówić modlitwę nad przygotowanym wspólnie z Rodziną koszyczkiem, aby zamiast księdza dobry i kochający nas Pan Bóg pobłogosławił te pokarmy, a zwłaszcza jajko-pisankę, który jest symbolem nowego życia (z niego bowiem wykluwa się kurczaczek).

Pan Jezus też na trzeci dzień po swojej śmierci na krzyżu ożył i wyszedł z grobu, czyli Zmartwychwstał, by po kilkunastu jeszcze dniach umacniania wiary, nadziei i miłości w sercach Apostołów pójść do Nieba, gdzie czeka na nas po całym naszym pięknym i dobrym życiu na ziemi.

 • W Niedzielę Wielkanocną radujemy się i cieszymy ze Zmartwychwstania Pana Jezusa, że żyje i jest nie tylko w Niebie, lecz pozostał z nami także tu na ziemi: żyje w naszych sercach i uczynkach, mówi do nas słowami Pisma Świętego, karmi nas swoim Najświętszym Ciałem ukrytym w białych okrągłych opłatkach, przebacza nam nasze grzechy podczas tzw. spowiedzi św. (polecam ewentualnie Rodzicom-jeśli potrafimy, aby w kilku słowach  wytłumaczyć dziecku, co znaczy i jak to się dzieje, że Pan Jezus jest z nami w Komunii św. oraz że przebacza ludziom grzechy w sakramencie spowiedzi św.).
 • W Poniedziałek Wielkanocny nadal przeżywamy razem z całą Rodziną radość z wydarzenia Zmartwych-wstania Pana Jezusa i śpiewamy ALLELUJA!, ALLELUJA!, ALLELUJA! (słowo to oznacza: WYCHWA-LAJMY PANA!, WYCHWALAJMY BOGA!).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-gie Zadanie

 

PIOSENKA RELIGIJNA: polecam, jeśli mamy taką możliwość, aby do wyszukiwarki na YOU TOUBE wpisać tytuł piosenki religijnej „Sercem kocham Jezusa”, następnie należy kliknąć lewym przyciskiem myszki najlepiej w tytuł piosenki w wersji karaoke (jest tam nagrany głos księdza Biskupa Antoniego Długosza z Archidiecezji Częstochow-skiej, który śpiewa wraz z dziećmi) ► nagranie trwa: 2 minuty i 8 sekund.

* W celu nauczenia się wykonywania odpowiednich gestów rąk polecam wszystkim także drugą wersję tej piosenki, lecz z nieco zmienionymi pewnymi słowami (jest to nagranie, na którym występują trzy młode dziewczyny).

WYKONANIE TEJ PIOSENKI NIECH BĘDZIE WYRAZEM NASZEJ MIŁOŚCI DO PANA JEZUSA, LECZ TAKŻE WDZIĘCZNOŚCI ZA TO, ŻE TAK BARDZO NAS WSZYSTKICH KOCHA, CO SZCZE-GÓLNIE UKAZAŁ W  SWOJEJ ŚMIERCI NA KRZYŻU I ZMARTWYCHWSTANIU.

 W razie możliwości odsyłam również w tym miejscu do nagrania na YOU TOUBE piosenki pt. „Rysuję Krzyż”

(z głosem ks. Biskupa Antoniego Długosza z Archidiecezji Częstochowskiej wraz z wyświetlanym tekstem w formie Karaoke):

 

 

Rysuję Krzyż z kropelka krwi i z jedną dużą łzą, za krzyżem drzwi, do Nieba drzwi dla mnie otwarte są.

Za ten Krzyż i Twoje łzy, za serdeczne (ja śpiewam tak, jak ks. Biskup, czyli „za przelane”) krople krwi,

Jezu dziękuję Ci. Za otwarte Nieba drzwi; dróżką (ja śpiewam „drogę”), którą szedłeś Ty, Jezu dziękuję Ci.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-gie Zadanie

 

RYMOWANKA RELIGIJNA do powtórzenia przez dziecko:

 

KIEDY WZROK NA KRZYŻ KIERUJĘ, MIŁOŚĆ WIELKĄ DO PANA JEZUSA CZUJĘ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-te Zadanie

 

OBRAZEK RELIGIJNY do ewentualnego pokolorowania:

 

Kolorowanka Jezus wjeżdza do Jerozolimy | Kolorowanki dla dzieci ...

 

 

1-szy PAKIET zdalnej pracy z religii ► 6-latki

 

TEMAT: Staram się być lepszy.

 

1) Opowiadanie do przeczytania dziecku:

Mam na imię Zacheusz i jestem bardzo bogatym człowiekiem. Miałem wszystko, czego tylko pragnąłem: piękny pałac, a w nim dużo bogactwa i złota. Brakowało mi chyba tylko jednego: DOBROCI.

Wiedziałem, że czasami krzywdziłem innych spotykanych w życiu ludzi, lecz dzięki temu miałem dużo pienię-dzy. Powiem szczerze: okradałem ich, gdyż będąc CELNIKIEM zbierałem pieniądze, tzw. podatki.

Przy tej okazji podwyższałem opłaty i to co było ponad brałem dla siebie.

Pewnego dnia przez miasto, w którym mieszkałem przechodził niezwykły człowiek, o którym wiele dobrego słyszałem. Chciałem Go koniecznie zobaczyć. Słysząc głośne wołania ludzi wyszedłem na drogę, jednak nic nie widziałem, bo byłem niskiego wzrostu. Wszędzie było dużo ludzi, którzy zasłaniali mi kogoś, kto właśnie się zbliżał. Usłyszałem, że nadchodzi ten właśnie niezwykły człowiek. Był nim Jezus, jak mówili ludzie Syn Boga Ojca z Nieba. W pewnej chwili wpadłem na genialny pomysł: widząc obok siebie rosnące drzewo (była nim SYKOMORA), wspiąłem się na niego, aby z góry zobaczyć tego człowieka. Pomyślałem sobie: tutaj nikt mi nie będzie przeszkadzał oraz nie będzie zasłaniał nadchodzącego Jezusa (wówczas dobrze i wyraźnie Go zobaczę). Kiedy już byłem na drzewie przechodzący Jezus nagle się zatrzymał, spojrzał w górę i powiedział w moją stronę: „Zacheuszu, zejdź prędko z tego drzewa, gdyż bardzo chcę przyjść i zatrzymać się w twoim domu”. Myślałem, że z wrażenia oraz ze zdziwienia spadnę na ziemię i zrobię sobie bolesną krzywdę, bo skąd ten Jezus zna moje imię?-przecież pierwszy raz widzi mnie w życiu, a Jego? Słysząc, że chce przyjść do mojego domu trochę się zawstydziłem i nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego akurat chce spotkać się ze mną?-przecież tylu ludziom zrobiłem krzywdę, a On chce mnie zobaczyć? Czy On wie, jakim jestem człowiekiem? Mimo tych róż-nych myśli w mojej głowie, zszedłem bezpiecznie na ziemię, aby na wizytę Jezusa przygotować swoje mieszka-nie oraz ucztę dla Niego. Po kilku chwilach Jezus zapukał do drzwi mojego domu, po czym wszedł do środka

i zasiadł za stołem. Poczułem przy Nim jakiś wewnętrzny pokój oraz radość, że zechciał do mnie przyjść, choć wcale na to nie zasługiwałem. Pomyślałem sobie w tej chwili: „Jak dobrze, że Jezus jest tutaj ze mną i że dob-rze byłoby być zawsze blisko Niego”. Jezus milczał, lecz patrzył mi prosto w oczy. Jego wzrok przeszył mnie na wylot. Spojrzenie Jego dało mi wiele do zrozumienia. Odezwałem się do Niego. Wówczas szczerze, choć ze wstydem w sercu oraz rozpaloną twarzą wyznałem Mu swoje winy. Poczułem wtedy, że czas najwyższy zmienić coś w swoim życiu, jeśli chcę od tej pory być blisko Boga i mieć wśród ludzi przyjaciół. Po tych moich wyznaniach stała się rzecz niezwykła. Wyraźnie postanowiłem w obecności Jezusa, że od tej chwili całkowicie zmienię swoje postępowanie oraz że naprawię wyrządzone przeze mnie ludziom wszystkie przykrości i krzyw-

dy. Zwróciłem się do Pana Jezusa: „Dobry Panie Jezu, oto połowę mego majątku obiecuje rozdać biednym

i ubogim. Jeśli kogokolwiek skrzywdziłem, cztery razy więcej mu za to wynagrodzę”. Pan Jezus wcale tego ode mnie nie żądał, sam wyszedłem jednak z taką propozycją. Ucieszył się bardzo z mojego dobrego postanowienia

i zapewnił mnie, że Bóg Ojciec w Niebie przebacza mi wszystkie złe uczynki oraz o tym, że od tej chwili jestem Jego przyjacielem. Zmieniłem więc zupełnie swoje życie, nawróciłem się. Poczułem się od tej chwili bardzo szczęśliwy i radosny. Od tej pory zacząłem chętnie pomagać każdemu człowiekowi i nie wyrządzać mu już żadnej krzywdy.

 

2) PYTANIA do opowiadania:

 • Jak miał na imię człowiek, z którym spotkał sią Pan Jezus?
 • Czym na co dzień się on zajmował?
 • Jakim był człowiekiem i czego mu najbardziej w życiu brakowało?
 • Co zrobił, aby zobaczyć P. Jezusa?
 • Dlaczego Pan Jezus chciał się z nim spotkać?
 • Co dobrego postanowił zrobić, aby być blisko Pana Boga?
 • Co znaczą słowa: NAWRÓCIĆ SIĘ?

 

3) Do przeczytania dziecku: Zacheusz siedząc blisko Pana Jezusa, zrozumiał, że musi zmienić swoje życie, że tak dalej nie można postępować. Postanowił więc stać się od tej pory dobrym człowiekiem i naprawić wszystkie wyrządzone ludziom krzywdy. W Czasie obecnie przeżywanego Wielkiego Postu każdy wierzący w Pana Boga człowiek uczy się coraz mocniej i szczerze Go kochać. Z tego powodu każdego dnia powinniśmy być coraz lepsi,

zaś za wyrządzone komuś krzywdy powinniśmy umieć wynagrodzić, np. nie zapominać o słowie „PRZEPRASZAM”, „ODDAĆ TO, CO KOMUŚ ZABRALIŚMY”, „PAMIĘTAĆ O MODLITWIE ZA SIEBIE

I ZA INNYCH, NP. ZA MOICH RODZICÓW, KOLEGÓW, KOLEŻANKI, PRZYJACIÓŁ I  ZA PANIE

Z PRZEDSZKOLA”. Zacheusz po nawróceniu, czyli w chwili, gdy powrócił do Boga po odpuszczeniu mu  wszystkich grzechów wynagrodził ludziom za zło swoimi dobrymi uczynkami. My również możemy pokazać naszym bliskim, że chcemy być lepsi, wykonując dobre uczynki.

 

PANIE JEZU, BARDZO MOCNO CIĘ KOCHAMY

SWOJE ŻYCIE WCIĄŻ NA LEPSZE PRZEMIENIAMY.

 

7) W razie możliwości odsyłam w tym miejscu do nagrania na YOU TOUBE piosenki pt. „Święty uśmiechnięty”, która będzie dobrym przypomnieniem dla dziecka oraz całej Rodziny, co to znaczy być nim na co dzień, a nie dopiero kiedyś w Niebie (po wpisaniu do wyszukiwarki na YOU TOUBE małymi nawet literami tytułu i kliknięciu klawisza ENTER należy odtworzyć to nagranie-jest kilka wersji, lecz wybór należy do Państwa i dziecka).

* Oprócz tego polecam też drugą piosenkę pt. „Dzieckiem Bożym jestem ja” (najlepsza wersja wg mnie to ta bez funkcji Karaoke, czyli melodia i nagrany głos wykonawcy).

UWAGA!!!: uczyłem dzieci obu tych piosenek z wykonywaniem odpowiednich gestów rąk na zajęciach w Przed-szkolu, więc powinny one być im dobrze znane i myślę, że chętnie nie tylko odsłuchane lecz i odśpiewane (zachęcam do tego serdecznie i z radością dziecko oraz pozostałe osoby z jego Rodziny)

* W razie niemożliwości odtworzenia tych piosenek lub ich nie znalezienia, podaję poniżej jedynie ich teksty.

 

„Święty uśmiechnięty”:

Ref. Taki duży, taki mały, może świętym być; taki gruby, taki chudy, może świętym być.  Taki ja i taki ty może świętym być; taki ja i taki ty może świętym być.
1 zwr. /Święty kocha Boga, życia mu nie szkoda, kocha bliźniego, jak siebie samego./2x
Ref. Taki duży, taki mały...
2 zwr. Kto się nawróci, ten się nie smuci: każdy święty chodzi uśmiechnięty.
Tylko nawrócona jest zadowolona: każda święta chodzi uśmiechnięta.
Ref. Taki duży, taki mały...
3 zwr. /Nic nie potrzebuje, zawsze się raduje, bo święta załoga kocha tylko Boga./2x
Ref. Taki duży, taki mały...
* Święty Tomaszu z Akwinu, święty Ignacy z Loyoli, święty Franciszku Ksawery, święty Stanisławie Kostko,
święty Wincenty z Paulo, święty Janie Mario Vianneyu, święty Janie Bosco, święta Katarzyno Sieneńska.
4 zwr. /Gdzie można dzisiaj świętych zobaczyć?, są między nami w Szkole (zamiennie można zaśpiewać: w Przed-szkolu) i w pracy./2x
Ref. /Taki duży, taki mały.../2x

 

„Dzieckiem Bożym jestem ja”:

Ref. /Dzieckiem Bożym jestem ja, la, la, la, la, la - la, la, la, la, la.             

        Dzieckiem Bożym jestem ja, la, la, la, la, la, la./2x

1 zwr. Ojciec Bóg kocha nas, miłość swą zsyła nam, któż jak On wielkim jest, któż jak On miłość ma.       

           Święty Bóg Ojciec nasz, co dzień ma hojną dłoń; kocha nas dzieci swe, mimo grzechów oraz wad.

Ref. /Dzieckiem Bożym jestem ja…/2x                                  

2 zwr. Ojciec Bóg Syna dał, jako dar grzesznym nam; Jezus - Bóg zniżył się, Jezus - Brat zbawił nas.

           Poprzez Krzyż grzechy starł, życie dał, radość wzniósł; Zmartwychwstał jako Pan, On jedyną drogą nam.

* (w trakcie melodii zmiana co kilka sekund): /naśladowanie rękami gry na gitarze/za chwile na bębnie poprzez klapanie dłońmi po brzuchu/następnie udawanie gry na skrzypeczkach poprzez wyprostowanie w bok lewej ręki, prawą zaś granie na niej jakby trzymanym smyczkiem/na koniec dwoma dłońmi przed ustami udawanie gry na flecie/ 

Ref. /Dzieckiem Bożym jestem ja…/2x

3 zwr. Słońce mam w sercu swym, bowiem Pan kocha mnie; cieszę się, śpiewam wciąż, bowiem Pan kocha mnie.

            Któż mi dał tyle łask, przyjaźń swą, szczęścia moc; któż jak Bóg, któż jak Pan, tak pokochał pięknie mnie.

Ref. /Dzieckiem Bożym jestem ja…/4x

 

Drodzy Rodzice: Dziecko charakteryzuje naturalna ciekawość i chęć zadawania pytań dotyczących życia, a także naszej wiary i Pana Boga. Rozmowy o tym powinny być czasem radosnego odkrywania otaczającego nas świata. Jest to najlepszy okres, by kształtować całościowe wychowanie dziecka i wspierać jego rozwój psychofizyczny oraz duchowy. Działania wychowawcze powinny bazować na naturalnych doświadczeniach, które umożliwiają dziecku pozytywny kontakt ze światem i innymi ludźmi oraz rozwijają jego życie religijne. Dzięki temu następuje stopniowe wchodzenie dziecka w sprawy wiary, której podmiotem ma być Pan Bóg pełen przyjaźni wobec każdego człowieka, zatroskany o niego i o jego szczęśliwe życie. Aby Państwa dziecko mogło nawiązać kontakt

z Panem Bogiem, potrzebuje zapewne również przykładu waszej żywej wiary oraz pozostałych najbliższych z Ro-

dziny. Duże znaczenie ma też świadome wychowywanie w duchu modlitewnym, biblijnym oraz liturgicznym. Zachęcam więc Państwa-Rodziców do dawania swojemu dziecku dobrego świadectwa.

Komunikowanie się z dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz przekazywanie mu treści religijnych powinno się odbywać za pomocą języka prostego, i zrozumiałego, a jednocześnie poprawnego teologicznie. Pomocą w takim przekazywaniu treści wiary jest Podręcznik Metodyczny do religii Wydawnictwa „Jedność”, z którego ja, jako katecheta często korzystam podczas spotkań z Państwa dziećmi. Realizuję w ten sposób odpowiedni Program Nauczania, przypisany do danej grupy wiekowej w Przedszkolu. Oprócz Podręcznika Metodycznego korzystam także z różnych własnych pomocy religijnych oraz pomysłów, m.in. wykorzystuję w tym celu własne posiadane plansze i plakaty religijne. Inną również ciekawą rzeczą wykorzystywaną przeze mnie na spotkaniach z dziećmi są różnego typu piosenki religijne, których nauczam i które z wielką chęcią oraz z radością z nimi wykonuję. Poza tym oglądamy też czasami jakiś film religijny dopasowany do danego zagadnienia. Pod koniec zaś spotkań korzystam z propozycji tzw. RYMOWANEK pasujących do danego tematu zajęć, które w sposób prosty i dobitny podsumowują poznane treści. Te i inne atrakcyjne sposoby nauki religii ułatwiają zapewne dziecku otwieranie się na Boga i budowanie z Nim właściwej relacji, zwracanie się do Niego otwartym sercem w modlitwie, podejmowanie właściwego dialogu z innymi dziećmi, poznawanie też różnych Świąt i zwyczajów chrześcijańskich występujących w ciągu całego roku a także przyswajanie pierwszych pojęć religijnych.

 

* Z powodu obecnie trwającej trudnej zdrowotnej sytuacji w Polsce i na świecie zobowiązany jestem do wykonywania tzw. zdalnej pracy, polegającej na przedstawianiu Państwu-Rodzicom pewnych propozycji zajęć religijnych z dzieckiem w domu, aby przewidziany Program Nauczania mógł być dalej realizowany i by z wiadomego powodu nie powstały jakieś zaległości oraz braki. Powyższa propozycja i kolejne, które będą zapewne się pojawiać z mojej strony są jedynie zachętą, by choć kilka chwil poświęcić swojemu dziecku w nauce religijnej. Wszystko po to, aby Państwa dziecko mogło dalej się w tych sprawach rozwijać a także we właściwy sposób wzrastać w wierze i miłości do Pana Boga oraz szacunku do każdego człowieka.

Jeśli miałby ktoś z Państwa chęć lub możliwość drukowania tych propozycji na własny użytek bardzo proszę i zachęcam do tego.

 

* Gdyby były do mnie jakieś pytania i inne sprawy związane z przesyłanymi przeze mnie propozycjami lub dalszym nauczaniem religii Państwa dziecka, pozostawiam do siebie kontakt na pocztę elektroniczną: wojtasio@o2.pl

W miarę swoich możliwości postaram się odpowiedzieć na każde Państwa pytanie lub rozwiązać jakiś ewentualnie istniejący  problem oraz pomóc w innych jeszcze potrzebnych sprawach.

 

Pozdrawiam serdecznie wszystkich, życząc powodzenia oraz zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia a także nadziei, że wkrótce z Bożą Pomocą spotkamy się znowu na terenie Przedszkola, a zwłaszcza ja z Państwa dzieckiem na zajęciach religijnych.

Wojciech Pałgan-nauczyciel religii.

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.