Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"

Przedszkole nr 119, Warszawa, ul. Turmoncka 18

Godło Polski
BIP

Metody pracy

 

W naszym przedszkolu nauczycielki w swojej pracy z dziećmi wykorzystują wiele ciekawych i różnorodnych metod pracy. Zawsze starają się, aby formy i metody pracy dostosowane były do możliwości rozwojowych wychowanków oraz do ich indywidualnych potrzeb. Podstawowymi metodami pracy, jakimi posługują się nauczycielki są:

 

  • metody podające ( przyswajane): opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki,  
  • metody problemowe ( odkrywanie): gry dydaktyczne, giełda pomysłów tzw. ”burza mózgów”, inscenizacje,
  • aktywizujące (przeżywanie): drama, wystawa – ekspozycja, pokaz,
  • metody praktyczne (działanie); ćwiczenia,
  • projektu: doświadczenia, obserwacje.

 
Ponadto, dzięki uczestnictwu w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycielki wprowadzają  wiele nowatorskich rozwiązań wychowawczo-dydaktycznych. Z pewnością należą do nich:

-    elementy dziecięcej matematyki prowadzonej według koncepcji prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej i E Zielińskiej, wprowadzająca dzieci w świat matematyki,
w interesujący, bliski im sposób;


- elementy Metody Dobrego Startu M.Bogdanowicz opartej na zasadzie wielozmysłowego uczenia się poprzez pobudzanie rozwoju psychomotorycznego, prowadzenie do integracji wzrokowo- słuchowo- dotykowo- kinestetyczno- ruchowej;


- metoda Dennisona- wykorzystanie roli ciała w procesie myślenia i uczenia się, wpływ odpowiednich ćwiczeń angażujących obie strony ciała, uaktywniających obie półkule mózgu na sferę intelektu człowieka; 

- metoda Kniessów- atrakcyjny sposób na rozwijanie sprawności fizycznej małych dzieci, eksperymentowanie środkami ruchowymi, słuchowymi i wzrokowymi z wykorzystaniem oryginalnych przyborów;

- metoda C.Orffa, wyzwalająca aktywność twórczą i odtwórczą dzieci poprzez działania muzyczno-ruchowe;

- zajęcia warsztatowe prowadzone z dziecmi i rodzicami zgodnie z Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne pozwalające na rozszerzenie świadomości samego siebie, na nabieranie zaufania do otoczenia, na pogłębianie kontaktu z innymi ludźmi; 

- Terapia baśnią – wykorzystanie bajek i opowiadań terapeutycznych ułatwiających dzieciom zmaganie się z różnymi problemami np.: z chorobą, niepełnosprawnością, niekorzystną sytuacją rodzinną, brakiem wiary we własne możliwości, silnymi reakcjami lękowymi itp.; 

- doskonalenie komunikacji i integracji społecznej poprzez wykorzystywanie grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych;

-  uczenie radzenia sobie z emocjami własnymi i innych ludzi w toku gier  i zabaw przeciwko agresji, na pokonywanie własnych słabości, rozpoznawanie i rozumienie uczuć; 

- ćwiczenia wyciszające, relaksacyjne w wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej, zabaw w „podróże w wyobraźni”; 

- zajęcia ruchowe, integracyjne, rozwijające prowadzone metodą „pedagogiki zabawy”;
- elementy odmiennej nauki czytania I. Majchrzak nauczyciel prowadzący zabawy i gry prowokuje dziecko do odkrywania na drodze samodzielnego rozumowania - logiki alfabetycznego szyfru. Początkiem jest imię dziecka, które staje się słowem otwierającym świat pisma..

- muzykoterapia - uczy wrażliwości, rozwija zainteresowania i pozwala odkryc nowe umiejętności. Muzykoterapia w przedszkolu wskazana jest w pracy z dziecmi nadpobudliwymi, zalęknionymi, mającymi trudności z nauką pisania i czytania, a także z niską koordynacją ruchową.

- profilaktyczne zajęcia logopedyczne - ortofoniczne; wykorzystywane metody: czuciowe, słuchowe, wzrokowo-ruchowe, słuchowo - ruchowe;

- metody audio-wizualne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.