Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"

Przedszkole nr 119, Warszawa, ul. Turmoncka 18

Godło Polski
BIP

Opieka specjalistów

Nasi specjaliści

 

     Wszystkie dzieci w przedszkolu są objęte specjalistyczną opieką zarówno logopedy, jak i psychologa. Wspólnie z rodzicami i nauczycielami pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. Na bieżąco informujemy o postępach dzieci. W razie potrzeby uzgadniamy kierunek i zakres działań specjalistycznych.

 Doradca metodyczny
mgr Sławomira Załęska

 

      Doradca metodyczny do spraw przedszkolnych czuwa nad realizacją treści programowych, hospituje zajęcia nauczycieli, wspiera wdrażających się nauczycieli, sprawdza dokumentację dotyczącą obserwacji rozwoju dziecka oraz śledzi postępy edukacyjne dzieci.

 

Logopeda
mgr Anna Koseska

 

      Mowa, jest podstawowym narzędziem nawiązywania kontaktów społecznych - daje możliwość komunikowania się z otoczeniem. Dzięki niej, dziecko zdobywa informacje, wyraża własne sądy, upodobania, uczucia i emocje.

            Zaburzenia mowy w bardzo znacznym stopniu wpływają na relacje z rówieśnikami i dorosłymi, na pojawianie się trudności w nauce czytania i pisania, a tym samym na trudność osiągania w przyszłości sukcesów w szkole.  

 

           Zadaniem logopedy nie jest jedynie dbałość o poprawne wybrzmiewanie poszczególnych głosek. Podczas badań, a także w trakcie terapii logopedycznej zwraca się uwagę na artykulację, oddech, głos, zakres słownictwa i jego rozumienie, motywację do mówienia oraz poziom umiejętności opowiadania. Prowadzone są orientacyjne badania słuchu, zwrócona uwaga na zgryz dziecka i w zależności od potrzeb dzieci kierowane są na konsultacje ortodontyczną, laryngologiczną i audiologiczne badanie słuchu.

       Po przeprowadzonych wcześniej badaniach mowy i postawieniu diagnozy w zależności od potrzeb dzieci zakwalifikowane są na terapię indywidualną.

    Rodzice pełnią bardzo ważną rolę w procesie reedukacji mowy. Dlatego wskazana jest dobra współpraca rodziców z logopedą. Po zajęciach w przedszkolu powinni oni utrwalać ćwiczenia ze swoimi pociechami, wspierać, chwalić, pomagać. Współpraca rodziców, logopedy i nauczycieli warunkuje sukces.
     O zakończeniu terapii logopedycznej możemy mówić wówczas, gdy wymowa poprawna utrwali się w mowie potocznej.
   Częsty kontakt dzieci z logopedą a także współpraca z rodzicami i nauczycielami przekłada się na efektywność naszej pracy i dobre samopoczucie naszych wychowanków.
      

 

Terapia logopedyczna w przedszkolu obejmuje:

  • diagnozę wszystkich uczęszczających do przedszkola dzieci
  • prowadzenie indywidualnych i grupowych terapii logopedycznych z wykorzystaniem różnych technik i metod (również programów komputerowych),
  • przeprowadza ćwiczenia wspomagające rozwój mowy, sprawność słuchu fonematycznego, analizę i syntezę słowną wyrazów, rozwijanie sprawności językowej, słownictwa biernego i czynnego, ogólnie pojętej sprawności językowej,
  • prowadzenie profilaktyki logpedycznej,
  • organizuje doradztwo logopedyczne dla rodziców (spotkania, warsztaty)
  • współpracuje z nauczycielami i rodzicami.
   
   
  Zajęcia logopedyczne odbywają się:
   
  poniedziałki w godzinach 9.00 - 14.30
 •  
 •   środy w godzinach 10.00 - 17.00
 •  
 • czwartki w godzinach 10.00-16.30
      Konsultacje z rodzicami - prosimy umawiać telefonicznie w godzinach pracy logopedy
 

Psycholog
mgr Honorata Zawistowska

 

Psycholog dziecięcy z wieloletnią praktyką terapeutyczną:

 •  prowadzi konsultacje z nauczycielami, obserwacje dzieci, pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych,
 • prowadzi badania psychologiczne dzieci na życzenie rodziców bądź nauczycieli (za zgodą rodziców),
 • opiniuje na wniosek rodziców w sprawach przyspieszenia bądź odroczenia spełnienia obowiązku szkolnego,
 • diagnozuje sytuacje wychowawcze w celach wspierania jego rozwoju, udzielenia ewentualnych i odpowiednich form pomocy,
 • współpracuje zarówno z nauczycielami, jak i rodzicami (opiekunami) dzieci udzielając odpowiednich informacji.
 
Godziny pracy:

 

 • dyżur na terenie przedszkola ŚRODA w godz. 7.00 - 11.00. Konsultacje dla rodziców 7.00 - 8.30 (zapisy u wychowawców)
 • dyżur w Poradni   Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Odrowąża 75 (róg ul.Pożarowej, Zespół Szkół), w poniedziałek godzinach 8.00 - 14.00 oraz we wtorek w godzinach 13.30 - 15.30. Telefon  do Poradni: 22 811 05 22, 22 811 26 46.

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.