Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"

Przedszkole nr 119, Warszawa, ul. Turmoncka 18

Godło Polski
BIP

Programy


      Program wychowawczo-dydaktyczny naszego przedszkola uwzględnia pełny rozwój małego dziecka - intelektualny, fizyczny, społeczny, emocjonalny i twórczy. W trakcie pobytu w przedszkolu dzieci uczą się koleżeństwa, akceptacji siebie i innych, szacunku dla innych, umiejętności radzenia sobie z problemami, przygotowania do edukacji szkolnej.

        Zgodnie z nową podstawa programową dopuszczony został do realizacji program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” , autorstwa Mirosławy Pleskot,Agnieszki Staszewskiej-Mieszek, zaś w roku 2010 przystąpiłyśmy do realizacji Ogólnopolskiego Programu „Optymistyczne Przedszkole”-  I.Dzierzgowskiej i  M.Nawrot.
Od marcu 2013 roku nasze przedszkole może poszczycić się Certyfikatem Optymistycznego Przedszkola.

Od roku szkolnego 2013/2014 w naszej pracy wykorzystujemy elementy koncepcji wg planu daltońskiego, która uczy dzieci samodzielności, umiejętności podejmowania decyzji i wspólpracy oraz odpowiedzialności za podejmowane wybory.

        Ponadto nauczycielki pracują w oparciu o różne programy własne oraz programy dzielnicowe: 

 

 1. „ Mamo, tato – będę przedszkolakiem” –program adaptacyjnyam- program własny,
 2. "Terapia baśnią" - program własny opracowany w oparciu o ogólnopolski progarm "Cała Polska Czyta Dzieciom",
 3. Projekt zdrowotny opracowany przez nauczycielki z naszego przedszkola " Zdrowo jemy-zdrowo rośniemy".
 4. Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej,
 5. Dzielnicowy projekt "6-latek w szkole"
 6. Programy korekcyjno-kompensacyjne do pracy indywidualnej lub grupowej - programy  nauczycielek w poszczególnych grupach,
 7. Program logopedyczny - program własny logopedy.

 
Program adaptacyjny

 

 

             Moment przekraczania przez dziecko 3 – letnie progu przedszkola jest nadzwyczaj trudnym przeżyciem, dlatego konieczne jest wspieranie go przez rodzinę i nauczycieli. Z tego względu szczególną uwagę należy poświęcić procesowi przystosowania się małych dzieci do instytucji wychowania zbiorowego, jaką jest przedszkole.

          Przedszkole, jako profesjonalne środowisko wychowawcze, może udzielić rodzicom wsparcia, służyć radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów z adaptacją oraz zapobiegać ich powstawaniu. Z tego względu koniecznością staje się włączenie rodziców do przygotowania dziecka do roli przedszkolaka.

               Aby proces przystosowania trzylatka przebiegał łagodnie i korzystnie dla jego rozwoju, został opracowany w naszym przedszkolu program działań adaptacyjnych, tak zwanych „Dni Adaptacyjnych.”

            Celem tego programu jest wspomaganie dziecka w przystosowaniu do warunków przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia, wyrobienie orientacji przestrzennej i czasowej, kształtowanie poczucia przynależności do grupy.

 

W trakcie dni i spotkań adaptacyjnych zwracamy uwagę przede wszystkim na: 

 • przygotowanie rodziców do udzielania dziecku wsparcia i pomocy w procesie adaptacji,
 • przekazanie personelowi pedagogicznemu wiedzy na temat adaptacji,
 • ograniczenie w warunkach przedszkolnych liczby bodźców utrudniających dziecku przystosowanie

Działania pedagogiczne składające się na program dni adaptacyjnych obejmują:

 • nawiązanie współpracy z rodziną i aktywne włączenie jej do procesu przygotowania dziecka do roli przedszkolaka,
 • zajęcia i spotkania na terenie przedszkola dla rodziców i dzieci,
 • zmiany w organizacji placówki w celu stworzenia optymalnych warunków do przebiegu dni adaptacyjnych.

        Nawiązanie współpracy z rodzicami ma na celu zapoznanie z wymaganiami przedszkola i ukierunkowanie ich pracy pedagogicznej z dziećmi tak, aby było ono przygotowane do przedszkolnego życia, a szczególnie nabywało umiejętności związanych z samoobsługą. Jednocześnie spotkania z rodzicami w trakcie dni i spotkań adaptacyjnych mają wpoić rodzicom potrzebę tworzenia wokół dziecka klimatu życzliwości, akceptacji i bezpieczeństwa.

        Zajęcia organizowane w ramach dni adaptacyjnych pozwalają dziecku poznać środowisko przedszkolne, ułatwić wejście w tryb życia w przedszkolu oraz nawiązywać kontakt z nauczycielką i rówieśnikami.

     Mają one miejsce w czerwcu i są organizwane dla dzieci nowoprzyjętych do naszej placówki.

 

    Spotkania adaptacyjne zostały tak zaplanowane, aby przyniosły wymierne korzyści zarówno dzieciom, rodzicom, jak i nauczycielom:

 • dzieci – możliwość wcześniejszego zauważenia trudności rozwojowych, w tym problemów w opanowaniu czynności samoobsługowych, zniwelowanie problemów z adaptacją na początku roku szkolnego,
 • rodzice – poznanie miejsca i osób odpowiedzialnych za dziecko, uzyskanie informacji na temat możliwości przezwyciężenia stresu adaptacyjnego poprzez odpowiednią pracę wychowawczą,
 • kadra pedagogiczna – nawiązywanie współpracy z rodzicami, wcześniejsze poznanie dzieci, mniej problemów adaptacyjnych we wrześniu.

 

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.