Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"

Przedszkole nr 119, Warszawa, ul. Turmoncka 18

Godło Polski
BIP

Ogłoszenia

List od Prezydenta m.st.Warszawy 

- plik do pobrania
 

                                 

Apel w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno - wychowawczych Mazowieckiego Państwowego Inspektora Sanitarnego

- plik do pobrania
 

                                  ----------------------------------------------------------

 

Szanowni Rodzice,

zachęcamy Państwa do korzystania z platformy edukacyjnej w czasie trwania  przerwy w zajęciach edukacyjnych.

Więcej informacji tutaj

 

                                       ------------------------------------------------------

                                                                                                                        

 

 

Pismo do rodziców od Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

- plik do pobrania
 

                                                                                                                    

----------------------------------------------------------

 

 

Prosimy o zapoznanie się z tekstem listu Prezydenta m.st. Warszawy do Rodziców

tekst listu - plik do pobrania

                                   -----------------------------------------------

                                                                            Komunikat !

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

 

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego - 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu dokumentów.

W związku z epidemia wirusa Covid-19 od 16 marca żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą zamknięte. Nauczyciele będą wysyłali materiały edukacyjne do indywidualnej pracy. W nadchodzących dniach będziemy państwa informować o kolejnych krokach.

Tagi:

Pliki do pobrania: 

   

 

Załącznik

Wielkość

Microsoft Office document iconChange in the rules of recruitment to kindergartens and first grades of primary schools

12.5 KB

PlikЗміна правил прийому до дитячих садків та перших класів початкових шкіл

10.24 KB

Microsoft Office document iconThay đổi các nguyên tắc tuyển chọn vào trường mẫu giáo và lớp một các trường phổ thông

18.5 KB


 

 


Koronawirus - plik do pobrania
Pismo Sekretarza m.st Warszawy - plik do podrania
 


 

 

 


 

 

 

 

Drodzy Rodzice 

 

Hasła dostępu do zapisów na dyżur wakacyjny zostały Państwu wysłane na strone iPrzedszkole  

---------------------------------------------------------------------------

    UWAGA

Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji

 

Do 20 marca br.-do godz. 16.00 można składać lub wysłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, odziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej.

Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/ oświadczenia potwierdzające spełnianie kryterów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego - neleży zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę  "POBIERZ WNIOSEK". Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Jeśli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce "PLIKI DO POBRANIA, INSTRUKCJA", wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

WAŻNE, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.

--------------------------------------------------

Uwaga! Ważny komunikat
 


Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

w szkołach

 

W obecnej sytuacji epidemicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

                                                           ---------------------------------------------------


 

 

 SZANOWNI RODZICE

W związku z zaistniałą sytuacją ulegają zmianie zasady rekrutacji na dyżur wakacyjny 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo  na naszej stronie w zakładce "DYŻUR WAKACYJNY"

--------------------------------------

 

 

1. Plakat informacyjny dla rodziców ( A 4) Rozmowa z dzieckiem o epidemii.-1

                                                                                                       UWAGA

1. Dostęp do sekretariatu jest niemożliwy.

2. Zdezynfekuj  ręce, środkiem znajdującym się obok pojemnika na wnioski.

3. Włóż wniosek rekrutacyjny do oznaczonego pojemnika i opuść teren przedszkola, niezwłocznie.

4. Zadzwoń do przedszkola pod numer (22) 811 35 89 i sprawdź, czy twój wniosek został przyjęty, być może brakuje jakiegoś dokumentu i trzeba go uzupełnić i donieść. Wszystkie zaznaczone kryteria we wniosku wymagają potwierdzenia zaświadczeniem lub oświadczeniem. Przed złożeniem wniosku sprawdź to.

5. Z placówką możliwy jest również kontakt email : p119@edu.um.warszawa.pl

                                           -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                        WARNING
1. Access to the office  is currently not possible.
2. Disinfect your hands using the fluid, next to the application container.
3. Insert the recruitment application into the marked container and leave the kindergarten area, immediately.
4. Call  to the kindergarten, telephone number:  (22) 811 35 89 and check if your application has been accepted, if some documents are missing, you must complete it and deliver to the kidergarten again. Remember, all selected criteria in the application must be confirmed by a proper certificate or a statement. Check it before submitting the application.
5. You can contact with the kindergarten by email: p119@edu.um.warszawa.pl

 

                                                    ВНИМАНИЕ

 1. Вступ в секретариат запрещен.
 2. Проведите, пожалуйста, дезинфекцию рук с помощью средства находящегося рядом с урной для заявлений.
 3. Всуньте приемное заявление в обозначенный ящик и покиньте здание.
 4. Позвоните, пожалуйста, в секретариат по телефону: (22) 811 35 89, чтобы узнать, принято ли ваше заявление или нет. В случае нехватки какого-нибудь документа, необходимо будет его как можно быстрее предоставить.

Все обозначенные в заявлении критерии необходимо подтвердить соответствующим документом или справкой. Проверьте наличие всех документов перед их подачей.

 1. Контакт с учреждением возможен также с помощью электронной почты: p119@edu.um.warszawa.pl

 

                                                                        УВАГА

1. Доступ до секретаріату неможливий.
2. Продезінфікуйте руки за допомогою засобу поруч із контейнером для додатків.
3. Вставте заявку на набір у помічений контейнер і негайно покиньте зону дитячого садка.
4. Зателефонуйте до дитячого садка за адресою  (22)811 35 89 і перевірте, чи була прийнята ваша заявка, можливо, якийсь документ відсутній, і ви повинні заповнити та повідомити про це. Усі обрані критерії в заявці повинні бути підтверджені сертифікатом або заявою. Перевірте це, перш ніж подавати заявку.
5. Також можливий контакт по елек

 

                                                            ------------------------------------------------------------------------------------

1. Change in the rules of recruitment to kindergartens and first grades of primary schools in connection to the coronavirus in Poland.

 

Applications will be accepted until March 20. Parents can use two methods:

. Sending a scan of the application form and other documents via email to the institutions address. Email addresses and phone numbers of the institutions can be found on the websites of kindergartens or on the website of the Education Department www.edukacja.warszawa.pl, under the “Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” tab (“Warsaw Education/schools and public institutions”) in an excel file form.

2. Delivering paper documents to the institution. The facility maintains strict sanitary rules: usage of hand disinfectant gel, limited contact with employees, maintaining an adequate 1.5 meter distance between those present in the building. Possible consultations are given only via phone and e-mail.

In case of problems with obtaining appropriate work certificates, institutions will accept parents' statements granting their subsequent delivery.

 

2. Due to the Covid-19 virus outbreak, nurseries, kindergartens, primary and secondary schools will be closed from March 16. Teachers will send educational materials for individual work. In the coming days we will inform you about next steps.


 

----------------------------------------------------

UWAGA RODZICE

Na zajęcia dodatkowe ( płatne - karate, tańce) dzieci odprowadzane są przez rodziców lub przez  instruktorów prowadzących zajęcia, upoważnoinych przez rodziców

---------------------------------------

Rada Rodziców - plik do pobrania
     
     
     
     
     

 

----------------------------------------------

W sprawie płatności przelewem proszę kontaktować się e- mailem z Panią Ewą Rechnio

erechnio@edu.um.warszawa.pl

------------------------------------------------------------

-------------------------------------------

UWAGA RODZICE!

OPŁATA ZA ŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Od dnia 1.01.2019 r. dzienna stawka żywieniowa wynosi 12,00 zł x ilość dni roboczych w miesiącu - rodzice nie dokonują samodzielnie żadnych odpisów z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu, usprawiedliwione nieobecności będą uwzględniane przy płatnościach rozliczeniowych, tj. za styczeń w lutym.

Płatności są publikowane po zalogowaniu się rodzica na portalu iprzedszkole.

Opłaty za posiłki od 1 stycznia 2019 r. wynoszą:

śniadanie - 3,50 zł

obiad - 6,00 zł

podwieczorek - 2,50 zł

stawka dzienna 12,00 zł x ilość dni roboczych w miesiącu

------------------------------------------

 

Możliwe jest dokonanie płatności przelewem bankowym za wyżywienie dziecka w przedszkolu.

Kwoty do płatności znajdują się co miesiąc  w systemie PROGMAN - konto indywidualne dziecka.

 Numery kont bankowych, na które należy przesłać należności:

- żywienie: 41 1030 1508 0000 0005 5052 5062

- Rada Rodziców - komitet: 50 1160 2202 0000 0002 7899 7124

Przy płatności przelewem prosimy o wpłacanie dokładnie podanej kwoty do wpłaty.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 

PRZEDSZKOLNA BIBLIOTECZKA MALUCHA

„Kochajcie książki. One ułatwią wam życie, po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One nauczą was uszanować człowieka i samych siebie, one uskrzydlą rozum
i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka.”

                                                                                   Maksym Gorki

Wyrusz w niezwykłą podróż po świecie książek

Wprowadzanie dzieci w świat literatury rozpoczyna się, jak wiadomo od ich wczesnych lat. Już trzyletnie dzieci
z zaciekawieniem oglądają z dorosłymi ilustracje, rozpoznają w książkach bliskie im elementy rzeczywistości. Stopniowo literatura, zwłaszcza w przedszkolach, towarzyszy dzieciom prawie  na co dzień. Torujemy drogę przyszłym czytelnikom, zaszczepiamy chęć do czytania, utwierdzamy w przekonaniu, że książka to źródło wiedzy i przyjemności.

W naszym przedszkolu od 11.10.2018 r. funkcjonuje

PRZEDSZKOLNA BIBLIOTECZKA MALUCHA

Zachęcajmy dzieci do słuchania bajek, wierszy, czytajmy dzieciom podczas różnych okazji, podczas odpoczynku czy przed snem. Czytanie dziecku rozbudza ciekawość świata, zapewnia prawidłowy rozwój emocjonalny, pomaga w wychowaniu. Uczy myślenia, rozwija język, wyobraźnię i doskonali pamięć.

„Książka jest  najlepszym przyjacielem dziecka,
dlatego należy ją szanować i obchodzić się z nią jak z przyjacielem”.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

W PRZEDSZKOLU NR 119 „ W ZIELONYM OGRODZIE”

 1. Z biblioteki Przedszkola Nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” mogą korzystać dzieci
  z wszystkich grup oraz pracownicy
 2. Książki  wypożyczają  rodzice na podstawie dziecięcych kart czytelniczych
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 1-2 książki na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie
 4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne
 5. Czytelnik powinien dbać o wypożyczone książki
 6. Jeżeli książka ulegnie zniszczeniu , np. zabrudzeniu należy odkupić taką samą inną
 7. W bibliotece zachowujemy się cicho
 8. Czytelnik, który nie zwróci książki w terminie nie będzie mógł wypożyczyć następnych
 9. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić przed zakończeniem danego roku szkolnego
 10. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i do jego przestrzegania.

---------------------------------