Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"

Przedszkole nr 119, Warszawa, ul. Turmoncka 18

Godło Polski
BIP

Sprawozdanie z Konkursu o Warszawie

Dnia 4 grudnia 2018r w Urzędzie Dzielnicy Targówek, odbyła się IV edycja Dzielnicowego Konkursu Wiedzy o Warszawie 

pt "100lat Niepodległosci". Patronat nad konkursem objął Pan Burmistrz Paweł Michalec. Organizatorem konkursu było nasze przedszkole.

W Konkursie wzieło udział 63 placówki szkolne i przedszkolne z 13 dzielnic Warszawy, łacznie 130 dzieci wraz z nauczycielami i opieunami
Wśród zaproszonych gości z Urzędu Dzielnicy Targówek, byli również Pani dr Beata Michalec - Prazes Zarządu Gółwnego Towarzystawa Przyjacół Warszawy oraz Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie.

W czasie trwanai konkursu dzieci miały mozliwość wykazania się zdobyta wiedzą o Warszawie, jej symbolami waliki i Niepodległość. W skład konkurencji wchodzą: quiz, puzzle, różnice w obrazkach, szyfr oraz "okienka" z pomnikami.

Konkurs rozpoczą się uroczystym odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Dzieci z Przedszkola 119 uświetniły uroczystość, tańcząc poloneza. Wszystkie placówki otrzymały pamiątkowe dyplomy , a dzieciom zostały wręczone upominki ufundowane przez Urząd Dzielnicy Targówek.

 

 

 

 

 

 Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Przedszkola nr 119 „W Zielonym Ogrodzie”

w Warszawie

zapraszają wszystkie przedszkola
do udziału w IV edycji

warszawskiego konkursu wiedzy o Warszawie

„100 lat odzyskania niepodległości”

 

  Konkurs organizowany jest pod patronatem
  Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy


 Organizatorem konkursu
jest Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” w Warszawie,
ul. Turmoncka 18.

 

Regulamin

 

 1. Konkurs organizowany jest dla dzieci 5 i 6 letnich z przedszkoli m.st. Warszawy.
 2. Kartę zgłoszenia oraz zgody rodziców (załącznik nr 1 i nr 2) prosimy dostarczyć
  do 14.11. 2018 r.,
  do Przedszkola nr 119 „W Zielonym Ogrodzie” poprzez:
 1. Konkurs odbędzie się dnia 04.12.2018r. o godz.10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20.

 

Cele konkursu:

 

 1. Pogłębianie wiedzy o Ojczyźnie i stolicy kraju.
 2. Rozwijanie zainteresowania historią Polski i Warszawy w setną rocznicę odzyskania niepodległości.
 3. Kształtowanie poczucia dumy z bycia Polakiem i warszawiakiem.
 4. Promowanie i popularyzowanie wśród dzieci wiedzy dotyczącej stolicy Polski – Warszawy.
 5. Integracja środowisk przedszkolnych poprzez wspólną zabawę i udział w konkurencjach sprawdzających wiadomości i umiejętności dzieci.

 

 

Placówki zgłaszające się do konkursu wykonują flagę Polski formatu A3 (układ kartki pionowy). Technika dowolna, płaska.

Termin i warunki dostarczenia prac:

Prace należy składać osobiście w sekretariacie organizatora konkursu lub przesłać odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem na adres:

Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie”

ul. Turmoncka 18, 03-254 Warszawa

w nieprzekraczalnym terminie do 23.11.2018 (liczy się termin dostarczenia przesyłki).

 

Konkurs odbędzie się dnia 04.12.2018 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek, ul. Kondratowicza 20.

Warunki uczestnictwa:

W konkursie biorą udział 2-osobowe zespoły dzieci z każdego zgłoszonego przedszkola.

 

Program konkursu będzie obejmował znajomość:

 

 • symboli narodowych: godło, flaga;
 • symboli Warszawy: herb, flaga;
 • budowli: Belweder, Sejm, Pałac Prezydencki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Stadion Narodowy, Centrum Nauki Kopernik, Teatr Wielki;
 • pomników: pomnik Syrenki nad Wisłą, Pomnik Stefana Starzyńskiego, Pomnik Małego Powstańca, Kolumna Króla Zygmunta, Pomnik Józefa Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza, Pomnik Ignacego Paderewskiego;
 • hymnu Polski 2 zwrotki;
 • refrenu piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem’ (załącznik 3).

 

W sprawach związanych z organizacją i przebiegiem konkursu prosimy kontaktować się pod numerem telefonu 22 811 35 89 z następującymi osobami:

 

 1. Krystyna Załęska – dyrektor
 2. Danuta Krajewska-Czekaj nauczycielka z gr II

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Przedszkole nr 119 „W Zielonym Ogrodzie”

ul. Turmoncka 18,  03-254 Warszawa

tel./fax. 22 811 35 89

e-mail: przedszkole-119@wp.pl

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………..

                    pieczątka przedszkola

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

                             DO UDZIAŁU W III EDYCJI

WARSZAWSKIEGO KONKURSU WIEDZY O WARSZAWIE

„100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”

 

 

(FORMULARZ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

 

 

l.p.

 

 

Imiona i nazwiska dzieci

zgłoszonych do konkursu

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzielnica,

numer i adres

przedszkola

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja Administratora

 

Zgodnie z Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.) dalej RODO, informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest dyrektor Przedszkola nr 119 „W Zielonym Ogrodzie”, ul. Turmoncka 18 w Warszawie, która przetwarza podane w konkursie dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z organizowanym konkursem.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Anna Sowacka iod_as@dbfotargówek.pl
 3. Dane osobowe dziecka przetwarzane będą w celu przeprowadzenia warszawskiego konkursu wiedzy o Warszawie „100 lat odzyskania niepodległości”.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom, z którymi administrator podpisał umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres roku szkolnego 2018/2019.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 9. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: „Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedszkole nr …….. w Warszawie, udzieloną w dniu …………………. w celu ………………………….. Podpis osoby, której dane dotyczą.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW DZIECKA

 

 

 

IV EDYCJA  WARSZAWSKIEGO KONKURSU WIEDZY O WARSZAWIE

 

„100 LAT ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”

 

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka

 

 

 

 

 

 

Po zapoznaniu się z regulaminem przeglądu w tym z informacją administratora wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na uczestnictwo dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko) w trybie art.. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016/119.1 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz wizerunku (zdjęć dziecka), które będą umieszczone na stronie internetowej przedszkola oraz przekazane zostaną do Urzędu Dzielnicy Targówek w celu umieszczenia na stronie urzędu zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. 2018, poz. 1191) wyłącznie na potrzeby konkursu.

 

 

 

…………………………………………………..

                                                                                                                    data i podpis rodzica/opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Jesteśmy Polką i Polakiem

Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem

Dziewczynką fajną i chłopakiem

Kochamy Polskę z całych sił,

Chcemy byś również kochał ją i ty i ty

 

1. Ciuchcia na dworcu czeka

dziś wszystkie dzieci pojadą poznać kraj.

Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele

na pewno w drodze spotka Nas.

 

Ref.: Jesteśmy….

 

2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe

gdzie góry i górale są

Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel

Obok Wawelu mieszkał smok.

 

Ref.: Jesteśmy….

 

3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa

bo tu stolica Polski jest.

Wisła, Pałac Kultury, Królewski Zamek

i wiele innych pięknych miejsc.

 

Ref.: Jesteśmy….

 

4. Toruń z daleka pachnie, bo słodki zapach

pierników kusi mocno nas.

Podróż skończymy w Gdańsku skąd szarym morzem

Można wyruszyć dalej w świat.

 

Ref.: Jesteśmy….

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.